• Czego uczymy się w przedszkolu

    •  Nasze panie:
     Katarzyna Adamczyk
     Sylwia Szczyra

      

     ZAMIERZENIA DO REALIZACJI W GRUPIE DZIECI

     3 – 4 – LETNICH „MALEŃSTWA” NA MIESIĄC STYCZEŃ

      

     Bloki tematyczne:

     1. Zima z Babcia i Dziadkiem
     2. Mroźny karnawał

      

     1. Rozwijanie umiejętności matematycznych – liczenie obiektów w zakresie 3, łączenie przedmiotów ze wglądu na wybraną cechę, porównywanie wielkości, kształtu. Posługiwanie się określeniami „mniej, więcej, tyle samo”. Rozpoznawanie kształtów geometrycznych; kwadrat, koło, trójkąt
     2. Zabawy ruchowe, naśladowcze, muzyczne – nauka reagowania na zmiany dźwięków w muzyce, rozpoznawanie tempa – szybko-wolno, cicho- głośno
     3.  Nauka piosenek związanych z przerabianym materiałem: Babciu droga babciu, Po prostu dziadek, Bawmy się
     4. Rozwijanie myślenia przyczynowo –skutkowego poprzez układanie historyjek obrazkowych. Rozwijanie mowy.
     5. Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, śpiewno-kołowych, artykulacyjnych.
     6. Poznanie zasad związanych z bezpieczeństwem podczas ferii zimowych.
     7. Zapoznanie z tradycjami karnawałowymi, tworzenie masek i strojów na bale karnawałowe. Uczestnictwo w zabawie podczas  Baliku przedszkolnego.

      

      

      

                     ZAMIERZENIA DO REALIZACJI W GRUPIE DZIECI 

     3 – 4 - LETNICH „MALEŃSTWA” NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

                                     I.            Świąteczny czas.

      

       Kultywowanie tradycji – uczestnictwo w obchodach Dnia Górnika, spotkanie ze świętym Mikołajem. Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia. Wspólne ubieranie choinki, pieczenie świątecznych ciasteczek.

      

           Zabawy matematyczne związane z segregowaniem, przeliczaniem, określaniem koloru i wielkości. Zaznajomienie się z figurami geometrycznymi
     (koło, trójką, kwadrat).

      

          Nauka piosenek związanych z przerabianym materiałem: „My górnicy”, „Mikołaj jedzie samochodem”, „Świeci gwiazdka”.

      

         Rozwijanie myślenia przyczynowo –skutkowego poprzez układanie historyjek obrazkowych. Rozwijanie mowy.

      

            Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, śpiewno-kołowych, artykulacyjnych.

        Uczestnictwo w uroczystej Wigilii na holu przedszkolnym, składanie sobie nawzajem życzeń, dzielenie się opłatkiem, wysłuchanie koncertu kolędowego.

      

     ZAMIERZENIA DO PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
     W GRUPIE DZIECI 3-4 LETNICH „MALEŃSTWA”
     NA MIESIĄC LISTOPAD

     Bloki tematyczne:

     1. Jesienna muzyka.

     2. Leśne przygotowania do zimy.
       

     1. Zapoznanie z jesienna pogoda- poznanie takich zjawisk jak „mżawka, mgła, deszcz, burza”

     2. Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek związanych z przerabianym materiałem.
     „Wodne wędrówki” , „Jesienią w parku” , „Wiewióreczka Nobo i złoty orzeszek”

     3. Nauka piosenki : „A ja deszczu się nie boje”

     4.  Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności (działalność plastyczna, muzyczna, ruchowa)

     5. Zapoznanie ze zwierzętami, które można spotkać w lesie; wiewiórka, lis, dzik, sarna

     6. Rozwijanie umiejętności matematycznych – liczenie obiektów w zakresie 3, łączenie przedmiotów ze wglądu na wybraną cechę, porównywanie wielkości, kształtu.

     7. Pogłębianie doświadczeń plastycznych poprzez różnorodną działalność plastyczną dzieci: lepienie, kolorowanie.


      

      

      

     ZAMIERZENIA DO PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
     W GRUPIE DZIECI 3-4 LETNICH „MALEŃSTWA”
     NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

      

     Bloki tematyczne:

     1. Pani Jesień puka do drzwi.
     2. Jesień w sadzie i ogrodzie.

      

     1. Zaznajomienie z obecną porą roku – poszukiwanie darów jesieni. Zapoznanie z dębem i kasztanowcem oraz ich owocami.
     2. Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek związanych z przerabianym materiałem. Nauka piosenek – „Kolorowe listki”, „Dwa kasztany”,
      „Małe czerwone jabłuszko”.
     3. Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw. Uczenie się poprzez badanie i doświadczenia zmysłowe - dotyk i smak. Wdrażanie do postawy prozdrowotnej -  zachęcanie do zjadania owoców i warzyw jako źródła witamin. Wspólne pieczenie ciasta.
     4. Zabawy ruchowe, naśladowcze, muzyczne – nauka reagowania na zmiany dźwięków w muzyce, rozpoznawanie tempa – szybko-wolno.
     5. Rozwijanie umiejętności matematycznych – liczenie obiektów w zakresie 3, łączenie przedmiotów ze wglądu na wybraną cechę, porównywanie wielkości, kształtu.
     6. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zabawy plastyczne: lepienie z masy solnej, malowanie farbami, zabawy materiałem sypkim – ryż, kasza.
     7. Uczestnictwo w spacerach na świeżym powietrzu – wdrażanie dzieci do dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie oraz piękna jesieni.

      

                                                                   

     ZAMIERZENIA DO PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
     W GRUPIE „MALEŃSTWA” NA MIESIĄC WRZESIEŃ

      

     Realizowany blok tematyczny:

          Mój przedszkolny świat.
      

     1. Integracja dzieci w grupie – kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów rówieśniczych, społecznych, poznawanie imion. Wdrażanie do udziału we wspólnych zajęciach i zabawach naśladowczych, integracyjnych.

      

     1. Poznajemy przedszkole – zapoznanie się z najbliższym otoczeniem – salą, łazienką,  szatnią, pomieszczeniami przedszkola, terenem wokół przedszkola. Zapoznanie z pracownikami przedszkola.

      

     1. Poznawanie zasad obowiązujących w grupie ("Nasze zasady"). Rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia poleceń nauczycielki oraz wykonywania ich. Zgodna zabawa z kolegami. Bezpieczne korzystanie z zabawek. Odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce. Wdrażanie do nie oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela.

      

     1. Doskonalenie czynności samoobsługowych w toalecie, podczas posiłków, ubierania i rozbierania się. Szczególne zwracanie uwagi na prawidłowe siedzenie przy stole.

      

     1. Spotkanie z policjantem - oswojenie dzieci z rolą policjanta, omówienie zagrożeń płynących z niebezpiecznych zabaw, oddalania się od dorosłych.

      

     1. Słuchanie opowiadań, wierszy i piosenek związanych omawianą tematyką.
       
     2. Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, śpiewno-kołowych w sali oraz na świeżym powietrzu.

      

     1. Pogłębianie doświadczeń plastycznych poprzez różnorodną działalność plastyczną dzieci: lepienie, kolorowanie.

  • Kontakty

   • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
   • pp19@wodzislaw-slaski.pl
   • 324563015
   • os. XXX lecia 30 44-286 Wodzisław Śl.
   • Miasto Wodzisław Śląski
   • Śląskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku
   • Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śl. 23 1240 4357 1111 0010 3971 9110
   • numer konta Rady Rodziców działającej przy Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi 39 8436 0003 0101 0430 5655 0002
   • Krzysztof Hawrylak E-mail: iod@hawrylak.pl tel. 514517700
  • Logowanie