• Czego uczymy się w przedszkolu

    •  

   • Zamierzenia do pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc wrzesień    I. Witaj, przedszkole!

    II. Bezpieczna droga do przedszkola.


    - Budowanie poczucia bezpieczeństwa dziecka podczas procesu adaptacji;

    - Zapoznanie się z salą oraz pomieszczeniami przedszkola w których dziecko przebywa;

    - Zapoznanie się z kącikami tematycznymi i zabawkami, które znajdują się w sali;

    - Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci dziecka;

    - Wdrażanie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, kształtowanie umiejętności społecznych;

    - Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł;

    - Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie;

    - Słuchanie krótkich opowiadań i wierszy o omawianej tematyce;

    - Osłuchanie się z piosenkami i uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych i naśladowczych;

    - Poznawanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze;

    - Poznanie zagrożeń w ruchu drogowym;

    - Doskonalenie rozpoznawania i nazywania kolorów podstawowych;

    - Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych figur geometrycznych;

    - Kształtowanie umiejętności segregowania według podanej cechy;

    - Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach;

    - Ćwiczenia małej motoryki - wykonywanie prac plastycznych;

    - Zabawy sensoryczne rozwijające sprawność manualną;

    - Rozwijanie dużej motoryki poprzez udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.


  • Kontakty

   • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
   • pp19@wodzislaw-slaski.pl
   • 324563015
   • os. XXX lecia 30 44-286 Wodzisław Śl.
   • Miasto Wodzisław Śląski
   • Śląskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku
   • Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śl. 23 1240 4357 1111 0010 3971 9110
   • numer konta Rady Rodziców działającej przy Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi 39 8436 0003 0101 0430 5655 0002
   • Krzysztof Hawrylak E-mail: iod@hawrylak.pl tel. 514517700
  • Logowanie