Nawigacja

Dane przedszkola

Nazwa przedszkola: Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl
Telefon: 324563015
Adres przedszkola: os. XXX lecia 30
44-286 Wodzisław Śl.
Organ prowadzący: Miasto Wodzisław Śląski
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku
Numer konta przedszkola : Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śl.
23 1240 4357 1111 0010 3971 9110

Numer konta Rady Rodziców: Numer konta Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 19
27 8468 0000 0010 0030 5655 0001
Inspektor ochrony danych: Krzysztof Hawrylak
E-mail: iod@hawrylak.pl
tel. 514517700

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
    os. XXX lecia 30
    44-286 Wodzisław Śl.
  • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl