Nawigacja

Maleństwa

Czego uczymy się w przedszkolu

Zamierzenia do pracy wychowawczo - dydaktycznej

w grupie MALEŃSTWA na miesiąc LUTY

 
   

 

 

Bloki tematyczne:

I.         Zwierzęta zimą.

II.        Tak mija nam czas.

III.       Kosmos.

 

Zwierzęta zimą:

 • zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych ptaków, które można spotkać w najbliższym środowisku przyrodniczym (np. wróbel, sikorka, gil),
 • składanie obrazka z 3-4 części i wypowiadanie się na jego temat,
 • dokładanie jeden do jeden, porównywanie liczebności zbiorów „tyle samo”, „mniej”, „więcej”,
 • kształcenie umiejętności poprawnej, wyrazistej wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania barwy dźwięków,
 • utrwalanie sposobu gry na  instrumentach perkusyjnych,
 • wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na  dźwięki muzyczne,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • poznawanie nowych technik plastycznych,
 • wdrażanie do umiejętności postępowania zgodnie z instrukcją słowną.

 

Tak mija nam czas. Kosmos:

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc,
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat,
 • gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem,
 • poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma,
 • zapoznanie z pojęciem ,,Ziemia”, „kosmos”,
 • uświadamianie, że człowiek musi dbać o środowisko przyrodnicze,
 • nabywanie umiejętności łączenia ze sobą różnych elementów podczas konstruowania budowli z klocków,
 • zapoznanie z teatrem cieni,
 • kształcenie ogólnej sprawności fizycznej.

 

 

 

   

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
  os. XXX lecia 30
  44-286 Wodzisław Śl.
 • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl