Nawigacja

Kubusie

Czego uczymy się w przedszkolu

GRUDZIEŃ 2018 r.

Bloki tematyczne: „Czekamy na Mikołaja”,

                                                             „Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia”

 

 1. Przeprowadzanie ćwiczeń zmierzających do lepszego poznania własnego ciała oraz orientacji w jego schemacie i nawiązania kontaktu z drugą osobą – wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz metody Knill’ów.
 2. Doskonalenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez ćwiczenia manipulacyjne.
 3. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zabawy materiałem sypkim tj. kaszą, ryżem, lepienie z różnych mas plastycznych, malowanie palcami oraz pędzlem.
 4. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych – samodzielne mycie i wycieranie rąk, mycie zębów,  zdejmowanie i ubieranie poszczególnych części garderoby. Wdrażanie do samodzielności podczas jedzenia.
 5. Kształtowanie poprawnych relacji społecznych w grupie, poprzez wspólny śpiew, zabawy ruchowe, śpiewno – kołowe, zabawy paluszkowe, wierszyki.
 6. Częste przebywanie na świeżym powietrzu w celu jak najlepszego dotlenienia organizmu.
 7. Wykonywanie prac plastycznych płaskich oraz przestrzennych związanych z tematyką świąteczną.
 8. Pieczenie ciasteczek, podejmowanie prób wałkowania ciasta, wykrawanie ciastek za pomocą foremek o różnych kształtach.
 9. „Nasze kolędowanie” – osłuchanie się z  kolędami i piosenkami o tematyce świątecznej. Tworzenie akompaniamentu przy użyciu instrumentów perkusyjnych.
 10. Wigilijka na holu przedszkolnym. Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem.

 

PAŹDZIERNIK 2018 r.

Bloki tematyczne: „Jesień w sadzie i ogrodzie”,

          „Jesień w lesie”

 

 1. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych – mycie i wycieranie rąk, zdejmowanie i ubieranie kapci oraz poszczególnych części garderoby. Podejmowanie prób samodzielnego jedzenia przy użyciu sztućców.
 2. Kształtowanie poprawnych relacji społecznych w grupie, poprzez wspólny śpiew, zabawy ruchowe, śpiewno – kołowe, zabawy paluszkowe, wierszyki.
 3. Doskonalenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez ćwiczenia manipulacyjne.
 4. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zabawy materiałem sypkim, lepienie z różnych mas plastycznych, malowanie palcami, pędzlem, gąbkami.
 5. Częste przebywanie na  świeżym powietrzu. Obserwowanie jesiennej aury podczas spacerów. Podejmowanie rozmów na temat jesiennej pogody i typowych dla niej zjawisk atmosferycznych, utrwalanie ich nazw.
 6. Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się parami i nie oddalania się od grupy podczas wspólnych wyjść.
 7. Wielozmysłowe poznawanie podstawowych owoców i warzyw.  Rozpoznawanie ich cech charakterystycznych.
 8. Poznawanie podstawowych zwierząt leśnych oraz grzybów w  oparciu  o proste wiersze, historyjki obrazkowe piosenki i ilustracje.
 9. Podejmowanie prób klasyfikowania według jednej lub dwóch cech oraz rozumienie i używanie pojęć: "mniej" i "więcej".
 10. Przeprowadzanie zabaw mających na celu utrwalenie nazw podstawowych kolorów.
 11. Prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych mających na celu rozwój sprawności ruchowej oraz motoryki małej i dużej.
 12. Nauka piosenki "Małe czerwone jabłuszko".
 13. Zabawy kołowe ze śpiewem - ilustracyjne: "Mała Marysia", "Pac gruszka".
 14. Słuchanie wiersza "Idziemy do sadu" B. Forma.

 

WRZESIEŃ 2018 r.

Blok tematyczny: "Jestem przedszkolakiem"

 

 1. Poznawanie nowych kolegów i nauczycielek w grupie – nawiązywanie kontaktów społecznych, poznawanie imion. Wdrażanie do udziału we wspólnych zajęciach i zabawach.
 2. Poznawanie najbliższego otoczenia – sali, łazienki, szatni, pomieszczeń przedszkola, otoczenia przedszkola (ogród przedszkolny, plac zabaw, teren wokół przedszkola).
 3. Poznawanie zasad obowiązujących w grupie ("Nasze zasady"). Rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia poleceń nauczycielki oraz wykonywania ich. Zgodna zabawa z kolegami. Bezpieczne korzystanie z zabawek. Odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce. Wdrażanie do nie oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela.
 4. Doskonalenie czynności samoobsługowych w toalecie, podczas posiłków, ubierania i rozbierania się. Szczególne zwracanie uwagi na prawidłowe siedzenie przy stole.
 5. Uczestnictwo w zabawach i zajęciach kształtujących umiejętność współdziałania (ćwiczenia wg Knillów, zabawy z chustą animacyjną wg pedagogiki zabawy).
 6. Rozwijanie małej motoryki poprzez zajęcia plastyczne – rysowanie, malowanie, lepienie z mas plastycznych.
 7. Ćwiczenia słuchowe - rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez przedmioty, dźwięków instrumentów, głosu kolegów.
 8. Słuchanie opowiadań ilustrowanych obrazkami oraz wierszy - rozwijanie mowy i myślenia.
 9. Przeliczanie, klasyfikowanie, porównywanie wielkości, zabawa figurami geometrycznymi.
 10. Rozpoznawanie znanych dzieciom przedmiotów za pomocą dotyku.
 11. Zabawa "Co się zmieniło" - kształtowanie spostrzegawczości.
 12. Osłuchanie się z piosenkami "Idą dzieci do przedszkola", "Jestem sobie przedszkolaczek". Zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
 13. Nauka wiersza "Przedszkole to jest mały światek".
 14. Poznawanie zabaw ze śpiewem: "Karuzela", "Balonik", "Gimnastyka".
 15. Zabawy paluszkowe "Pieski", Rodzinka paluszków".
 16. Poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym i na placu zabaw.
 17. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w szatni, w łazience, w sali gimnastycznej.

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
  os. XXX lecia 30
  44-286 Wodzisław Śl.
 • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl