Nawigacja

Maleństwa

Czego uczymy się w przedszkolu

Zamierzenia do pracy wychowawczo - dydaktycznej

w grupie MALEŃSTWA na miesiąc MAJ

 

 

 

Bloki tematyczne:

I. Tu mieszkam. Jestem Polakiem i Europejczykiem.

II. Moi rodzice i ich zawody.

 

Tu mieszkam. Jestem Polakiem i Europejczykiem:

- poszerzanie wiadomości nt.  środowiska wiejskiego i miejskiego,

- porównywanie oraz poznawanie zabytków i ważnych miejsc,

- budzenie uczuć patriotycznych,

- rozwijanie postaw związanych z tożsamością kultury narodowej i regionalnej,

- zapoznanie z piosenką patriotyczną i symbolami narodowymi Polski,

- rozwijanie myślenia matematycznego podczas zabaw dydaktycznych,

- rozwijanie umiejętności grafomotorycznych,

- zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu,

- zachęcanie do wypowiadania się nt. odczuć w danej chwili.

 

Moi rodzice i ich zawody:

- zapoznanie dzieci z różnymi zawodami, pogłębianie wiedzy na temat wybranych zawodów,

- interesowanie się pracą zawodową rodziców,

- poznanie zawodu kucharza oraz przedmiotów potrzebnych mu do pracy,

- zapoznanie z pracą listonosza i rolą poczty w życiu człowieka,

- utrwalenie swojego imienia i nazwiska,

- identyfikowanie znaczka – znajomość kolorów i figur geometrycznych,

- poznanie pracy strażaka, sprzętu wykorzystywanego przez przedmiotów potrzebnych mu do pracy,

- wzbogacanie słownictwa dzieci o wyrazy związane ze strażą pożarną,

- wzbudzanie u dzieci szacunku dla pracy strażaka,

- zapoznanie z przyczynami i skutkami powstawania pożarów,

- ugruntowanie pojęcia ,,rodzina”,

- wdrażanie do prawidłowego określania członków rodziny,

- kształtowanie serdecznych zachowań wobec osób bliskich,

- sprawianie radości bliskim poprzez obdarowanie samodzielnie wykonaną niespodzianką

- prezentowanie piosenek i wierszy z okazji święta mamy i taty.

 

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
    os. XXX lecia 30
    44-286 Wodzisław Śl.
  • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl