Nawigacja

Sówki

Czego uczymy się w przedszkolu

Zamierzenia programowe w miesiącu wrześniu

w grupie „Sówek” 5-6 latków

Bloki tematyczne:

 1. Jestem grzecznym i kulturalnym przedszkolakiem”

 2. ABC zasad ruchu drogowego”

 • przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (dziecko stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

 • uczestniczenie w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej;

 • orientacja w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

 • dostrzeganie zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, (dziecko wyraża je, pląsając lub tańcząc);

 • wypowiadanie się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

 • konstruowanie z klocków i tworzenie kompozycji z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), dziecko ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;

 • liczenie obiektów i rozróżnianie błędne liczenie od poprawnego;

 • słuchanie np. opowiadań, baśni i rozmowa o nich; budzenie zainteresowania książkami;

 

"ZEBRA"

1. Siadła zebra na ulicy, gwałtu rety druga krzyczy,

chociaż jesteś w białe paski, szybko wracaj do swej matki.

Ref. Głowy więcej nie zawracaj to się wcale nie opłaca.

Niebezpieczna to przygoda i po prostu gadać szkoda.

2. W mieście jesteś niepotrzebna tutaj leży inna zebra,

chyba ci niemiłe życie, twoje miejsce jest w Afryce.

Ref. Głowy więcej nie zawracaj to się wcale nie opłaca.

Niebezpieczna to przygoda i po prostu gadać szkoda.

 

Zamierzenia programowe na miesiąc PAŹDZIERNIK

w grupie 5-6 latków „Sówki”

 

Bloki tematyczne: Jesień w parku i lesie

                             Jesień w sadzie i ogrodzie

 

 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców, oraz drzew owocowych;

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego wiersza – analiza i wyciąganie wniosków;

 • Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego;

 • Umuzykalnianie i rozwijanie poczucia rytmu;

 • Usprawnianie motoryki i pracy rąk – lepienie z masy solnej;

 • Klasyfikowanie zbioru pod względem liczebności, zachęcanie do wymyślania i przestrzegania prawideł gry matematycznej;

 • wprowadzenie liczby 1, 2, 3 w formie zapisu graficznego;

 • Określanie jadalnych części warzyw;

 • Przybliżanie środowiska przyrodniczego jakim jest las,

 • Poznawanie nazw grzybów jadalnych i trujących;

 • Zapoznanie z roślinami i zwierzętami, które można spotkać w lesie;

 • Rozwijanie słuchu fonematycznego;

 • wzbudzanie zainteresowania literami na skutek zabawy i spontanicznych odkryć – wprowadzenie litery „O”, „o”, „A”, „a”, „M”, „m”- utrwalanie formy graficznej;

 • Rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi;

 • Przybliżenie zwyczajów wiewiórek;

 

W parku” - piosenka

 

I.W parku stare dęby sypią żołędziami, roześmiany kasztan rudymi kasztanami.

Ref. Tak, tak, tak, tiki tak, kasztankowa to jest gra. Tak, tak, tak, tiki tak, kasztankowa to jest gra.

II. Kiedy przyjdzie jesień wszystkie je pozbieram. Zrobię z nich konika i jeszcze renifera.

Ref. Tak, tak, tak, tiki tak, kasztankowa to jest gra. Tak, tak, tak, tiki tak, kasztankowa to jest gra.

 

 

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
  os. XXX lecia 30
  44-286 Wodzisław Śl.
 • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl