Nawigacja

Sówki

Czego uczymy się w przedszkolu

Zamierzenia na miesiąc GRUDZIEŃ

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w przedszkolu – zachęcanie do określania i wyrażania swoich uczuć, tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku i akceptacji;
 • Rozwijanie mowy czynnej i biernej poprzez recytowanie wierzy podczas uroczystości przedszkolnych ( Dzień Górnika, spotkanie z Mikołajem), słuchanie opowiadań, bajek oraz samodzielne wypowiedzi dzieci na podany temat;
 • Nauka nazw miesięcy, podawanie ich w prawidłowej kolejności, określanie ich charakterystycznych cech;
 • Prowadzenie ćwiczeń słuchowych – rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, dokonywanie analizy i syntezy zdań oraz wyrazów, wprowadzenie na skutek zabawy i spontanicznych odkryć liter i cyrf (znaki graficzne): D, d, Y, y, K, k oraz cyfr 6, 0.
 • Poznawanie zwyczajów i tradycji świątecznych (dzielenie się opłatkiem, zostawianie miejsca dla gościa podczas kolacji wigilijnej, wkładanie sianka pod obrus, itp.)
 • Pieczenie i dekorowanie świątecznych ciasteczek;
 • Wykonanie ozdób choinkowych oraz kartek bożonarodzeniowych podczas warsztatów z rodzicami – rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonanie prac plastycznych różnymi metodami;
 • Słuchanie i nauka kolęd oraz piosenek o tematyce świątecznej;
 • Przeliczanie elementów zbioru w zakresie liczby 6 i więcej, układanie „bombek” na właściwej gałązce, wybieranie odpowiednich kolorów i wielkości;

 

 

Zamierzenia programowe na miesiąc PAŹDZIERNIK

 

 

Bloki tematyczne: Jesień w parku i lesie

                             Jesień w sadzie i ogrodzie

 

 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców, oraz drzew owocowych;

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego wiersza – analiza i wyciąganie wniosków;

 • Dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego;

 • Umuzykalnianie i rozwijanie poczucia rytmu;

 • Usprawnianie motoryki i pracy rąk – lepienie z masy solnej;

 • Klasyfikowanie zbioru pod względem liczebności, zachęcanie do wymyślania i przestrzegania prawideł gry matematycznej;

 • wprowadzenie liczby 1, 2, 3 w formie zapisu graficznego;

 • Określanie jadalnych części warzyw;

 • Przybliżanie środowiska przyrodniczego jakim jest las,

 • Poznawanie nazw grzybów jadalnych i trujących;

 • Zapoznanie z roślinami i zwierzętami, które można spotkać w lesie;

 • Rozwijanie słuchu fonematycznego;

 • wzbudzanie zainteresowania literami na skutek zabawy i spontanicznych odkryć – wprowadzenie litery „O”, „o”, „A”, „a”, „M”, „m”- utrwalanie formy graficznej;

 • Rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi;

 • Przybliżenie zwyczajów wiewiórek;

 

 

Zamierzenia programowe w miesiącu wrześniu

 

Bloki tematyczne:

 1. Jestem grzecznym i kulturalnym przedszkolakiem”

 2. ABC zasad ruchu drogowego”
   

 • przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (dziecko stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

 • uczestniczenie w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej;

 • orientacja w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

 • dostrzeganie zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, (dziecko wyraża je, pląsając lub tańcząc);

 • wypowiadanie się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

 • konstruowanie z klocków i tworzenie kompozycji z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), dziecko ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;

 • liczenie obiektów i rozróżnianie błędne liczenie od poprawnego;

 • słuchanie np. opowiadań, baśni i rozmowa o nich; budzenie zainteresowania książkami;

 


 

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
  os. XXX lecia 30
  44-286 Wodzisław Śl.
 • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl