Nawigacja

Sówki

Czego uczymy się w przedszkolu

CZERWIEC

Bloki tematyczne: I DZIECIĘCE PRZYJAŹNIE”.

II PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

III ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE CZEKAMY NA WAKACJE”.

 

1 Nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych w jakich żyją. Poznanie ich zwyczajów, zwrócenie uwagi na dziecięce zabawy.

2 Pierwsza pomoc predmedyczna.

3 Przygotowywanie programu na Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego.

4 Wykonywanie rysunków i obrazków różnymi technikami plastycznymi. Doskonalenie umiejętności lepienia, malowania, konstruowania, wycinania.

5 Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wybranych wyrazów np. Eskimos, Japonka, Chinka, Murzynka, Europejczyk, plecak, wakacje, karetka pogotowia, policja, znak. Czytanie i układanie prostych wyrazów i zdań.

6 Kształtowanie umiejętności dodawania, odejmowania, przeliczania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w sytuacjach zabawowych.

7 Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie( wybrane środowisko) , określanie charakterystycznych cech lata (długie dni, wyższa temperatura), zwracanie uwagi na zjawiska atmosferyczne: burza, tęcza.

 

 

MAJ

 

Bloki tematyczne: I Książeczki z mojej półeczki”.

II Poznajemy zawody naszych rodziców”.

1.Organizowanie w sali kącika książek, wyrabianie nawyku dbania o książki, szanowania ich. Wzbudzanie zainteresowania literaturą.

2 Zapoznanie z procesem powstawania książki.

3. Opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech. Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.

4. Przygotowywanie programu artystycznego dla rodziców oraz upominków.

5 Słuchanie wierszy i opowiadań związanych z aktualnie przerabianym materiałem .

6Wykonywanie rysunków i obrazków różnymi technikami plastycznymi. Doskonalenie umiejętności lepienia, malowania, konstruowania, wycinania.

7 Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wybranych wyrazów. Zapoznanie z literami : F, f” w oparciu o wyrazy podstawowe: Franek, farby,. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.

8 Kształtowanie umiejętności dodawania, odejmowania, przeliczania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w sytuacjach zabawowych. Wprowadzenie cyfry i liczby 10. Zapoznanie z rodzajami monet o niskich nominałach oraz wybranymi banknotami, próby rozwiązywania zadań z treścią.

6. Doskonalenie sprawności ruchowej przez udział w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

 

 

KWIECIEŃ

Bloki tematyczne:

I Wiosna.

II Dbamy o Ziemię”.

III Zwierzęta w gospodarstwie”.

1 Zapoznanie dzieci z warunkami życia zwierząt domowych. Opisywanie ich wyglądu oraz miejsca zamieszkania.

2 Rozwijanie u dzieci postawy badacza, obserwowanie roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu. W tym środowiska przyrodniczego jakim jest łąka”.

3 Zapoznanie ze sposobem siania i sadzenia roślin oraz sposobem ich pielęgnacji.

4.Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych zwierząt i owadów; podkreślanie znaczenia roli owadów w zapylaniu roślin oraz skutków tego zapylania,(na przykładzie drzew owocowych).

5. Poznanie etapów rozwojowych wybranych zwierząt, np. żaby, motyla.

6 Zwracanie uwagi na odpowiedzialne zachowanie wobec środowiska naturalnego, zachęcanie do segregowania śmieci, oszczędzania wody, papieru; wzbogacanie wiadomości na temat recyklingu itp.

7 Słuchanie wierszy i opowiadań związanych z aktualnie przerabianym materiałem

8Wykonywanie rysunków i obrazków różnymi technikami plastycznymi. Doskonalenie umiejętności lepienia, malowania, konstruowania, wycinania.

9Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wybranych wyrazów np. baran , owca, kura, kogut, krowa, motyl, mak, osa, łąka. Zapoznanie z literami : C, c, Ł, ł, W, w, F, f w oparciu o wyrazy podstawowe : Celina, cebula, łopata, Łukasz, Franek, farby, Witek, worek.

10 Kształtowanie umiejętności dodawania, odejmowania, przeliczania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w sytuacjach zabawowych. Układanie wzorów typu 9>4, 2+2+4+1=9.

 

 

 

 

LUTY

 

Blok tematyczny : „POLSKA –NASZA OJCZYZNA”.

1 Nauka wiersza pt. „Katechizm polskiego dziecka”.

2 Utrwalenie nazwy naszego kraju. Poznanie nazwy stolicy Polski.

3 Zwrócenie uwagi na symbole narodowe : godło, flaga, hymn.

4 Zapoznanie z różnymi krajobrazami występującymi w Polsce: jeziora, rzeki, góry, niziny, wyżyny, morze.

5 Utrwalenie wyglądu mapy Polski. Wodzenie wskaźnikiem po linii określającej granice. Wyjaśnienie, co oznaczają kolory na mapie. Zapoznanie z położeniem rzeki Wisły oraz stolicy Polski i innych większych miast.

6 Słuchanie hymnu narodowego. Omówienie charakteru utworu. Uwrażliwienie na odpowiednie zachowanie się w czasie słuchania hymnu. Nauka I zwrotki i refrenu.

7 Poznawanie miast polskich w oparciu o znane legendy: Warszawa, Kraków, Toruń, Gniezno, Zakopane.

8 Zorganizowanie w sali zabaw kącika małego Polaka.

9 Kształtowanie słuchu fonematycznego, orientacji w przestrzeni, prowadzenie ćwiczeń w poprawnym liczeniu. Wprowadzenie do nauki litery „R, r” w oparciu o wyrazy podstawowe : Romek, ryba; cyfry : 0. Układanie wzorów typu : 7-7=0.

10 Śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru.

11 Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

12 Słuchanie wierszy i opowiadań związanych z aktualnie przerabianym materiałem.

Katechizm polskiego dziecka. Władysław Bełza.

-Kto ty jesteś? -W polskiej ziemi. –A w co wierzysz?

-Polak mały. –Czym ta ziemia? -W Polskę wierzę.

_Jaki znak twój? - Mą ojczyzną. –Coś Ty dla niej?

-Orzeł biały. –Czym zdobyta? -Wdzięczne dziecię.

-Gdzie ty mieszkasz? -Krwią i blizną. –Coś jej winien ?

-Między swemi. – Czy ją kochasz? -Oddać życie.

- W jakim kraju? -Kocham szczerze.

 

STYCZEŃ

 

Bloki tematyczne : I „WITAMY NOWY ROK.”

II „ MOJA RODZINA –BABCIA I DZIADEK”.

III „ U NAS KARNAWAŁ”.

1 Przypomnienie zasad bezpieczeństwa związanych z „odpalaniem fajerwerków” w noc sylwestrową.

2 Utrwalenie znajomości pór roku, nazw miesięcy i dni tygodnia.

3Zapoznanie z wybranymi zegarami (zegar słoneczny, klepsydra, mechaniczny, elektroniczny); rozpoznawanie pełnych godzin na zegarze ,określanie rytmu dnia oraz kalendarzami.

4 Przygotowanie Jasełek dla rodziców oraz Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

5 Zapoznanie z tradycyjnymi zabawami dziecięcymi.

6 Wzbogacanie wiadomości na temat zabaw karnawałowych dawniej i dziś.

7Wprowadzenie do nauki liter: „U, u, B, b ,E ,e” na wyrazach podstawowych :Ula, ul, buda, Burek, ekran, Ela oraz liczby i cyfry 6,0.Globalne czytanie wyrazów związanych z omawianą tematyką, doskonalenie słuchu fonematycznego. Dokonywanie obliczeń i zapisywanie ich w formie działań matematycznych : 5+1 =6 6-5-1=0

8 Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych, śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru, wygrywanie rytmu na instrumentach perkusyjnych.

 

 

 

GRUDZIEŃ .

 

 

Bloki tematyczne :

I „Finlandia –kraj Św. Mikołaja”.

II „ Nadchodzą Święta”.

 

1 Przygotowanie do przyjęcia Mikołaja w przedszkolu; spotkanie na holu, wręczenie upominków.

2 Zapoznanie z krajem Św. Mikołaja, poznanie fauny , flory i zjawiska zorzy polarnej.

3 Przypomnienie zwyczajów i tradycji świątecznych.

4 Udział w lekcji muzealnej „Tradycje Bożonarodzeniowe” oraz warsztatach fotograficznych.

5 Wprowadzenie radosnej atmosfery –śpiewanie kolęd i pastorałek.

6 Wprowadzenie do nauki liter : K, k , L, l ;czytanie globalne wyrazów związanych z omawianą tematyką, doskonalenie słuchu fonematycznego. Wprowadzenie cyfry: 5, dokonywanie obliczeń i zapisywanie ich w formie działań matematycznych : 4+1 = 5

7 Poznanie wybranych zwyczajów bożonarodzeniowych na świecie np. w Australii , Wielkiej Brytanii, Hiszpanii.

8 Słuchanie wierszy, opowiadań i bajek związanych z aktualnie przerabianym materiałem. Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych; wyrażanie emocji przez ekspresję plastyczną.

9 Wspólne pieczenie i ozdabianie ciasteczek; udział w uroczystej wigilii na holu przedszkolnym, składanie sobie życzeń i dzielenie się opłatkiem.

 

PAŹDZIERNIK

 

Bloki tematyczne: I „Moje miasto –Wodzisław Śląski ”.

    II „Jesień w sadzie.”

        III „Jesień w ogrodzie”.

                IV „Jesień w parku i w lesie”.

 

1. Przypomnienie historii powstania miasta oraz wyglądu herbu Wodzisławia Śląskiego.

2. Utrwalenie znajomości własnego adresu.

3. Spacery w okolicy – lepsze poznanie swojej miejscowości, nazywanie charakterystycznych budynków (Sąd, Urząd Miasta, Muzeum, Kościół itp.)

4. Zachęcanie do podejmowania rozmów dotyczących walorów naszego miasta.

5. Słuchanie opowiadań , wierszy i piosenek związanych z aktualnie przerabianym materiałem; udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Wyrażanie emocji poprzez ekspresję plastyczną.

6. Zapoznanie z wybranymi owocami krajowymi oraz egzotycznymi; nazwami drzew owocowych. Rozróżnianie i nazywanie określonych warzyw. Wykonanie sałatki owocowo –warzywnej .

7. Zwrócenie uwagi na zasady zdrowego odżywiania .

8. Obserwowanie zmian w przyrodzie, określanie jesiennych barw liści. Poznanie nazw takich drzew jak: klon, dąb, kasztanowiec , jarzębina, sosna, świerk oraz wygranymi grzybami jadalnymi i trującymi.

9. Doskonalenie umiejętności przeliczania, segregowania i dodawania wykorzystując do tego celu materiał przyrodniczy. Zapoznanie z cyframi :1,2 oraz znakami matematycznymi : +, -, =

10. Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby podczas różnorodnych zabaw , zajęć i czynności. Zapoznanie z wybranymi wyrazami do globalnego odczytywania oraz literami drukowanymi i pisanymi :o, O, a, A.

11. Udział w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych, śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru.


 

WRZESIEŃ

 

Bloki tematyczne: „Witamy w przedszkolu”.

                                              „Bezpieczna droga do przedszkola”.

 

1. Zapoznanie dzieci nowo przybyłych z poszczególnymi pomieszczeniami a uczęszczających kolejny rok – ze zmianami jakie zaszły w placówce podczas wakacji.

2. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w przedszkolu –ustalenie KONTRAKTU GRUPY.

3. Przypomnienie o konieczności używania słów: „proszę” , „przepraszam”, „dziękuję”, „dzień dobry” i „do widzenia”.

4. Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na powietrzu.

5. Przypomnienie zasad prawidłowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, przypomnienie numerów alarmowych.

6. Omówienie zagrożeń płynących z niebezpiecznych zabaw, zwrócenie uwagi na unikanie kontaktów z osobami nieznajomymi. Zwrócenie uwagi na znajomość własnego adresu.

7. Słuchanie opowiadań , wierszy i piosenek związanych z aktualnie przerabianym materiałem; udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Wyrażanie emocji poprzez ekspresję plastyczną.

 

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
    os. XXX lecia 30
    44-286 Wodzisław Śl.
  • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl