Nawigacja

Kubusie

Czego uczymy się w przedszkolu

KWIECIEŃ 2018 r.

Bloki tematyczne: 1. „Dbamy o zdrowie”,

                                                  2. „Poznajemy mieszkańców łąki”

 

 

 1. Wdrażanie do konieczności dbania o higienę i zdrowie.
 2. Słuchanie opowiadań M. Kownackiej z serii „Kukuryku na ręczniku”.
 3. Wycieczki do ośrodka zdrowia (pogadanka z pielęgniarką) i do gabinetu dentystycznego.
 4. Zajęcia metodą Dobrego Startu – utrwalanie linii zygzakowatej i koła w oparciu o piosenki „Taniec”, „Skacząca piłeczka”.
 5. Zapoznanie z mieszkańcami łąki na podstawie ilustracji i prowadzonych obserwacji: motyl, biedronka, pszczoła, żaba, bocian, gąsienica.
 6. Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „O żabkach w czerwonych czapkach” ilustrowanego obrazkami.
 7. Zajęcia matematyczne „Motylki i biedronki” – ćwiczenia w przeliczaniu, kształtowanie pojęcia liczby, kojarzenie liczby z jej odpowiednikiem graficznym, zgodnie z możliwościami dzieci.
 8. Praca przestrzenne „Motylek” z tekturowej rolki i kolorowego kartonu. Ozdabianie skrzydeł kredkami i kolorowym brokatem.
 9. Czytanie globalne wyrazów. Czytanie ze zrozumieniem. Poznawanie wyglądu liter.
 10. Zabawy chustą animacyjną wg pedagogiki zabawy. Nazywanie, wskazywanie, utrwalanie kolorów.
 11. Ćwiczenia gimnastyczne z elementami równowagi i czworakowania.
 12. Ćwiczenia wg Knillów „Świadomość ciała”– program trzeci.
 13. Słuchanie i nauka piosenek: „Mydło wszystko umyje”, „Motylek”, „Zielone żabki”. Gra na instrumentach perkusyjnych. Zabawy taneczne do piosenek.

 

 

 

MARZEC 2018 r.

Bloki tematyczne: 1. „Nasi ulubieńcy z wiejskiego podwórka”,

                                         2. „Z kurczakiem i zającem szukamy wiosny”        

                         

1.   Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych i zwierząt wiejskich. Wskazywanie i nazywanie ich części ciała.

2.   Rozwijanie mowy i pamięci poprzez słuchanie narracji tematycznych popartych ilustracjami, wierszyków, zabaw paluszkowych.

3.   Poznawanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi – malowanie pisanek.

4.   Oglądanie ilustracji przedstawiających tradycje wielkanocne. Zapoznanie z nazwą Święta Wielkanocne.

5.   Określanie pogody i zjawisk pogodowych występujących wczesną wiosną podczas prowadzonych zajęć oraz podczas spacerów. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie: słońce, zieleniejąca trwa, pączki na drzewach.

6.   Wielozmysłowe odkrywanie wiosny: wąchanie kwiatów, zabawy z ziemią, sadzenie cebulek kwiatów, nasion.

7.   Zapoznanie z budową jajka.

8.   Ozdabianie sylwet pisanek wzorami literopodobnymi (koła, linie pionowe, poziome, ukośne, zygzak), wyklejanie kolorowym papierem, drukowanie zgniecionym papierem za pomocą farb.

9.   Składanie z części sylwet pisanek, przyklejanie – kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

10. Ćwiczenia grafomotoryczne prowadzone Metodą Dobrego Startu do piosenki „Trzy kurki”, kreślenie linii zygzakowatej. Ćwiczenie poznanych linii pionowych, poziomych, ukośnych, zygzaka, koła w dużej liniaturze (około 10 cm).

11. Zabawy matematyczne – próby tworzenia rytmów, ćwiczenia w przeliczaniu, segregowaniu według koloru, rodzaju.

12. Doskonalenie sprawności manualnej poprzez różnorodne działania plastyczne: kolorowanie, malowanie, wylepianie plasteliną, wyklejanie watą, wełną.

 

LUTY 2018 r.

Blok tematyczny: „Zimo baw się z nami”

 

1   1.Zapoznanie ze  zjawiskami  atmosferycznymi  charakterystycznymi dla zimy- padający śnieg, zamarznięte kałuże. Zabawy sensoryczne ze śniegiem - próby określenia jego właściwości ( mokry, zimny, miękki, biały, brudny), lepienie bałwana, śnieżek.

2.   2. Zapoznanie z zimowymi potrzebami ptaków, sposobami pomocy im przez ludzi.

3.  3. Słuchanie wierszy i opowiadań związanych z tematyką zimy, praca z historyjką obrazkową, obrazkiem, zachęcanie do budowania samodzielnych wypowiedzi.

4.  4. Zabawy z literami - czytanie globalne prostych wyrazów, wyszukiwanie liter w tekście, itp.

5.  5. Prowadzenie ćwiczeń doskonalących słuch fonematyczny - składanie wyrazu z sylab, podział prostych wyrazów na sylaby, powtarzanie prostych rytmów.

6.  6.  Doskonalenie czynności matematycznych związanych z przeliczaniem, klasyfikacją elementów zbiorów, zabawy z cyframi.

7.  7.  Zachęcanie do podejmowania prac plastycznych różnorodnymi technikami.

8.  8. Prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw w sali i na świeżym powietrzu.

9.  9.  Rozwijanie zainteresowań muzycznych u dziec i- zabawy przy piosenkach o tematyce zimowej.

 

 

STYCZEŃ 2018 r.

Blok tematyczny: "Zimowe zabawy z Babcią i Dziadkiem”

    

1. Obserwacja zjawisk występujących Zimą – śnieg, lód, mróz. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat aktualnej pogody.

2. Rozwijanie mowy i myślenia poprzez słuchanie wierszy i opowiadań o tematyce zimowej, o babci i dziadku. Nauka wierszy i piosenek na pamięć.

3. Poznawanie wyglądu liter i cyfr – rozwijanie u dzieci zainteresowania znakami graficznymi. Czytanie globalne, czytanie wyrazów i zdań (Tymek).

4. Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej poprzez ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego: równoważnia, trampolina, liny, kamyki sensoryczne. Udział w zabawach przy piosenkach – zabawy  z naśladowaniem ruchu.

5. Przygotowanie programu artystycznego i upominków na uroczystości: Jasełka dla Rodziców, Dzień Babci i Dziadka.

6. Rozwijanie sprawności manualnej przez zabawy materiałem sypkim (ryż, piasek kinetyczny), kolorowanie, malowanie farbami, lepienie z masy solnej. Ćwiczenia grafomotoryczne, kreślenie po śladzie, ćwiczenia wg Marty Bogdanowicz.
 

 

GRUDZIEŃ 2017 r.

Blok tematyczny: "Zbliżają się święta"

 

 1. Udział dzieci w spotkaniu z Mikołajem. Śpiewanie piosenek o tematyce mikołajkowej.
 2. Wykonanie prac przestrzennych – „Renifer”, „Aniołek”.
 3. Słuchanie krótkich opowiadań i wierszy nawiązujących do Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia. Rozwijanie mowy i myślenia w oparciu o ilustracje. Nazywanie i wskazywanie określonych przedmiotów, osób, czynności. Kształtowanie skupienia uwagi na słowie i na ilustracji.
 4. Wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania: Mikołaj, prezenty, sanki, worek, ozdoby.
 5. Kształtowanie pojęć duży, mały, mniejszy, większy. Wskazywanie dużych i małych przedmiotów w sali zabaw. Układanie od najmniejszego do największego.
 6. Ćwiczenia w przeliczaniu. Kształtowanie umiejętności kojarzenia liczebnika z odpowiednią liczbą elementów.
 7. Porządkowanie zbiorów wg wzrastającej liczebności.
 8. Kształtowanie rozumienia pojęć: szybko – wolno, wysoko – nisko, lekko – ciężko.
 9. Ćwiczenia grafomotoryczne: zajęcia wg Metody Dobrego Startu do piosenki „Jedzie pociąg”, ozdabianie sylwety choinki wzorami literopodobnymi po śladach. Utrwalenie sposobu kreślenia linii pionowej, poziomej, koła. Nauka kreślenia zygzaka.
 10. Zapoznanie dzieci z tradycją strojenia drzewka na Święta Bożego Narodzenia. Ozdabianie sylwety choinki gotowymi elementami, doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem.
 11. Wielozmysłowe poznawanie gałązek sosny, jodły, świerku.
 12. Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące prawidłową postawę ciała w siadzie skrzyżnym, leżeniu na plecach i na brzuchu. Wdrażanie do prawidłowego siedzenia przy stole podczas posiłku i pracy.
 13. Obserwacja pogody. Poznawanie i utrwalanie pojęć: zimno, mróz, śnieg.
 14. Doskonalenie samoobsługi w zakresie ubierania się.
 15. Zajęcia muzyczne z wykorzystaniem piosenek o tematyce świątecznej. Gra na instrumentach perkusyjnych. Udział w zabawach ruchowych i naśladowczych.

 

 

LISTOPAD 2017 r.

Bloki tematyczne: 1. "W jesienny czas wietrznie i deszczowo",

                                     2. "Ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy"

 

 1. Poznawanie deszczu i wiatru jako zjawisk atmosferycznych występujących jesienią, poprzez słuchanie opowiadań, oglądanie ilustracji, zabawy dźwiękonaśladowcze.
 2. Kształtowanie umiejętności ubierania się stosownie do pogody – ubieranie misia, dobieranie odpowiednich ubrań do części ciała w zabawach. Nauczanie sytuacyjne podczas przygotowania się do wyjścia na spacer - trening ubierania różnych elementów garderoby.
 3. Utrwalanie wiedzy o zwierzętach leśnych – wiewiórka, jeż, niedźwiedź, lis – poznawanie ich sposobów na przygotowanie się do zbliżającej się zimy (zapasy, zimowy sen, zmiana futra).
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie zbiorów, rytmów, przeliczanie elementów, ćwiczenia orientacji  w schemacie ciała. Porządkowanie elementów od największego do najmniejszego.
 5. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych podczas spacerów – przyglądanie się kroplom deszczu, kałużom, poruszającym się liściom na drzewach.
 6. Nauka piosnek: „Pada deszcz na dworze”, „Płyną chmurki”. Zabawy rytmiczne przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych i pianina. Ilustracja instrumentalna do piosenek.
 7. Prowokowanie aktywności własnej poprzez zabawy w kącikach zabaw. Nauka wchodzenia w relacje społeczne z innymi poprzez próby włączania do zabawy innych dzieci.
 8. Pogłębianie doświadczeń plastycznych poprzez różnorodną działalność: malowanie za pomocą palców, pędzla, lepienie masami plastycznymi, kolorowanie, wycinanie,  przyklejanie – ćwiczenie sprawności rąk  i dłoni.
 9. Ćwiczenia grafomotoryczne – ozdabianie sylwet liścia  i parasola wzorami literopodobnymi, rysowanie po wzorze. Przygotowanie do nauki pisania poprzez zajęcia wg metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz: „Idzie jeż”, „Deszczyk”.

 

 

PAŹDZIERNIK 2017 r.

Bloki tematyczne:  1. „Lubimy owoce i warzywa”

                2. „Jesień w lesie”

 

 1. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych – wspólne mycie rąk, zdejmowanie i ubieranie części garderoby oraz obuwia. Doskonalenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku. Zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie łyżki i widelca oraz na utrzymywanie prawidłowej postawy ciała w czasie siedzenia przy stole.
 2. Kształtowanie poprawnych relacji społecznych w grupie, poprzez wspólny śpiew, zabawy ruchowe, śpiewno – kołowe, zabawy paluszkowe, wierszyki.
 3. Przeprowadzanie ćwiczeń zmierzających do nawiązania kontaktu z drugą osobą – wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz programów aktywności     M. i Ch. Knillów „Świadomość ciała”. Ćwiczenia gimnastyczne z elementami rzutu, chwytu, równowagi, czworakowania. Zabawy bieżne i orientacyjno – porządkowe.
 4. Doskonalenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez ćwiczenia manipulacyjne (nawlekanie korali, składanie obrazków, wyszywanki bez igły, układanki dydaktyczne).
 5. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zabawy materiałem sypkim, lepienie z różnych mas plastycznych, malowanie palcami oraz pędzlem, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, darcie papieru na kawałki. Próby rysowania na zadany temat, np. zwierząt leśnych, jesieni, liści.
 6. Częste przebywanie na świeżym powietrzu. Obserwowanie jesiennej aury podczas spacerów. Utrwalanie nazwy pory roku  jesień.
 7. Wielozmysłowe poznawanie owoców i warzyw. Rozpoznawanie ich pod kierunkiem nauczyciela. Wykonanie sałatki warzywnej.
 8. Poznanie zwierząt leśnych w oparciu o proste wiersze, piosenki i ilustracje.
 9. Kształtowanie pojęć: na, pod, za, przed, mało, dużo, mały, duży, góra, dół. Utrwalanie schematu ciała. Utrwalanie kolorów. Przeliczanie, kształtowanie pojęcia liczby. Segregowanie wg koloru, wielkości, rodzaju.

 

WRZESIEŃ 2017 r.

Blok tematyczny: "Jestem przedszkolakiem"

 

 1. Poznawanie nowych kolegów i nauczycielek w grupie – nawiązywanie kontaktów społecznych, poznawanie imion. Wdrażanie do udziału we wspólnych zajęciach i zabawach.
 2. Poznawanie najbliższego otoczenia – sali, łazienki, szatni, pomieszczeń przedszkola, otoczenia przedszkola (ogród przedszkolny, plac zabaw, teren wokół przedszkola).
 3. Poznawanie zasad obowiązujących w grupie ("Nasze zasady"). Rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia poleceń nauczycielki oraz wykonywania ich. Zgodna zabawa z kolegami. Bezpieczne korzystanie z zabawek. Odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce. Wdrażanie do nie oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela.
 4. Doskonalenie czynności samoobsługowych w toalecie, podczas posiłków, ubierania i rozbierania się. Szczególne zwracanie uwagi na prawidłowe siedzenie przy stole.
 5. Uczestnictwo w zabawach i zajęciach kształtujących umiejętność współdziałania (ćwiczenia wg W. Sherborne i Knillów, zabawy z chustą animacyjną wg pedagogiki zabawy).
 6. Rozwijanie małej motoryki poprzez zajęcia plastyczne – kolorowanie, malowanie, wycinanie, lepienie z mas plastycznych.
 7. Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania - rysowanie po wzorze kropkowym, kreślenie prostych wzorów literopodobnych po śladzie.
 8. Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania - rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez przedmioty, dźwięków instrumentów, analiza i synteza sylabowa.
 9. Słuchanie opowiadań ilustrowanych obrazkami oraz wierszy - rozwijanie mowy i myślenia.
 10. Przeliczanie, klasyfikowanie, porównywanie wielkości, zabawa figurami geometrycznymi.
 11. Rozpoznawanie znanych dzieciom przedmiotów za pomocą dotyku.
 12. Zabawa "Co się zmieniło" - kształtowanie spostrzegawczości.
 13. Osłuchanie się z piosenkami "Nutki", "Jestem sobie przedszkolaczek". Zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
 14. Nauka wiersza "Przedszkole to jest mały światek".
 15. Poznawanie zabaw ze śpiewem: "Karuzela", "Balonik", "Jak dobrze być barankiem".
 16. Poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym i na placu zabaw.
 17. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w szatni, w łazience, w sali gimnastycznej.

 

 

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
  os. XXX lecia 30
  44-286 Wodzisław Śl.
 • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl