Nawigacja

Tygryski

Czego uczymy się w przedszkolu

LUTY

1.  „Przepis na zdrowie.”
2. „Mieszkańcy mórz i oceanów.”

 

Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej: 

 

1. Zimowe zabawy badawcze – badanie sprężystości powietrza oraz zjawiska związanego z zamarzaniem (temperaturą krzepnięcia).

2. Uświadomienie konieczności spożywania owoców, warzyw i nabiału oraz ograniczenia takich produktów jak słodycze.

3. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

4. Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego.

5. Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania do wysłuchanego tekstu.

6. Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów i odejmowania na konkretach. Kształtowanie operacyjnego ustalania stałości ilości płynów w sytuacjach sugerujących, że po przelaniu jest go więcej lub mniej.

7. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wybranych stworzeń rafy koralowej.

8. Zapoznanie z ukształtowaniem Ziemi (wyodrębnianie lądów, mórz i oceanów).

9. Wykonywanie prac plastycznych wg inwencji twórczej dziecka.

10. Kształtowanie umiejętności odtwarzania rytmu na instrumentach perkusyjnych. Stwarzanie okazji
do aktywnego słuchania utworów klasycznych.

11. Wdrażanie do współdziałania i współpracy w zespołach.

12. Podkreślenie znaczenia ruchu dla prawidłowego rozwoju. Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

13. Realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów
w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego.”

 

STYCZEŃ

1. Kontynuacja bloku: „Co nam przyniesie Nowy Rok.”               

                                          2. „Mam wyjątkowych dziadków”.                                               

3. „Bezpieczne ferie zimowe”.

 

 

Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej:

 

1. Utrwalenie znajomości nazw miesięcy, dni tygodnia oraz pór roku.
2. Zapoznanie z różnymi rodzajami zegarów oraz roli zegara w życiu człowieka.

3. Rozwijanie umiejętności formułowania zdań na podstawie wiersza, fotografii i własnych doświadczeń – poszerzanie słownika czynnego.

4. Stwarzanie okazji do przewidywania następstw określonych zdarzeń – kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

5. Przygotowanie spotkania noworocznego z rodzicami i uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – budzenie szacunku dla osób starszych.

6. Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów zimowych.

7. Zapoznanie dzieci z różnymi sportami zimowymi oraz ukazanie zależności pomiędzy porą roku a uprawianymi sportami. Przypomnienie zasad  bezpieczeństwa na stoku, lodowisku oraz o prawidłowym korzystaniu ze sprzętów zimowych.

8. Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek związanych z przerabianym materiałem.

9. Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej poprzez wycinanie, kolorowanie, malowanie, lepienie.

10. Nabywanie umiejętności wspólnej zabawy podczas uczestniczenia w zabawie karnawałowej.

11. Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

12. Realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego.”

 

GRUDZIEŃ

1. „Wesołe mikołajki w przedszkolu.”

2. „W jaki sposób przygotować się do świąt, aby tradycji stało się zadość?”

3. „Co nam przyniesie Nowy Rok".

 

 

Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej:

 

1. Spotkanie z górnikami z okazji Barbórki – prezentacja występu artystycznego. WYCIECZKA DO SZTOLNI.
2. Wizyta św. Mikołaja w przedszkolu – uczestnictwo w spotkaniu na holu przedszkolnym, wręczenie paczek z upominkami, pamiątkowe zdjęcia.

3. Dawne wierzenia i tradycje bożonarodzeniowe na Górnym Śląsku – lekcja muzealna na temat obrzędów towarzyszących czasowi Adwentu i Bożego Narodzenia na naszym terenie. Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat świątecznych tradycji i zwyczajów. Podkreślenie wagi świąt Bożego Narodzenia w życiu rodziny. Uwrażliwienie dzieci na konieczność niesienia pomocy potrzebującym.

4. Wspólne ubieranie choinki w sali, przygotowanie ozdób.

5. Stworzenie okazji do wyrażania własnych uczuć poprzez zabawy muzyczne, wprowadzenie bożonarodzeniowej atmosfery poprzez śpiewanie kolęd, piosenek o tematyce świątecznej.

6. Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek i baśni związanych z omawianym materiałem – kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań i uzasadniania swoich wypowiedzi.

7. Zapoznanie z różnymi rodzajami zegarów oraz roli zegara w życiu człowieka.

8. Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

9. Wspólne pieczenie i ozdabianie ciasteczek, udział w uroczystej Wigilii, składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem. 10. Słuchanie koncertu świątecznego w wykonaniu artystów.

11. Realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego.”

 

 

LISTOPAD

1. "W jesienny czas noszę kalosze... a co robią ptaki?"

2. "Górniczy świat."

 

Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej:


1. Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi na podstawie wiersza, fotografii, własnych doświadczeń. Prezentowanie swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
2. Stwarzanie okazji do rozróżniania błędnego liczenia od prawidłowego, rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i określania liczby elementów.
3. Odsłuchanie prognozy pogody, rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie późną jesienią. Poznanie kalendarza pogody. Zapoznanie z ptakami odlatującymi na zimę do ciepłych krajów – spotkanie z ekspertem.
4. Kształcenie przekonania o konieczności dbania o swoje zdrowie – ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych.

5. Zdobycie wiadomości na temat pracy w kopalni. Pogłębienie informacji na temat pracy górnika, jego stroju roboczego i galowego.
6. Słuchanie wierszy, opowiadań, piosenek związanych z aktualnie omawianą tematyką. Zapoznanie z górniczą legendą o Skarbniku.
7. Uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
8. Poznawanie zawodów – wyjście do Spółdzielni Mieszkaniowej.

9. Realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego”.

 

PAŹDZIERNIK

1. „Przyszła do nas jesień - poznajemy jesienny las”

2. „Obserwujemy jesień w sadzie”

3. „Co słychać w ogrodzie”

 

Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej:

 1. Rozwijanie zainteresowań jesienną przyrodą w najbliższym otoczeniu – stwarzanie warunków do dzielenia się spostrzeżeniami. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania darów jesieni. Zapoznanie z roślinami i zwierzętami, które można spotkać w lesie.
 2. Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej dotyczącej wybranej pory roku i zjawisk z nią związanych. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania symboli pogodowych i opisywania stanu pogody.
 3. Zapoznanie z drzewami owocowymi w sadzie, z różnymi rodzajami zapasów i przetworów. Zwracanie uwagi na zasady zdrowego odżywiania (przygotowywanie sałatek jarzynowych, owocowych).
 4. Udział w zabawach polegających na układaniu rytmu według wzoru, kontynuowaniu go i uzupełnianiu. Segregowanie i przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi. Stwarzanie okazji do dostrzegania regularności we wzorach układanych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 5. Wzbogacanie słownika czynnego – zachęcanie do wypowiadania się na podstawie ilustracji, wysłuchanych opowiadań i wierszy oraz własnych doświadczeń – stwarzanie okazji do budowania opowieści na podstawie ilustracji.
 6. Zachęcanie do uczestnictwa w śpiewie grupowym i indywidualnym, zabawach dźwiękonaśladowczych, rytmicznych.
 7. Kształtowanie sprawności manualnej podczas rysowania, malowania, kolorowania, lepienia, wykonywania ćwiczeń graficznych.
 8. Rozwijanie umiejętności dobierania ubrania do panujących warunków pogodowych – podejmowanie prób samodzielnego zakładania
  i zdejmowania garderoby.
 9. Udział w zajęciach i zabawach ruchowych.
 10. Realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego”.

 

 

WRZESIEŃ

1. "Przedszkole - drugi dom."

2. "Ulica nie jest do zabawy!"

 

Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej:

1. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat sposobów i możliwości poznawania siebie i koleżanek oraz kolegów z grupy (nauka autoprezentacji, budowania relacji z innymi).

2. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w przedszkolu – ustalenie KONTRAKTU GRUPY.

3. Przypomnienie o konieczności używania słów: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”, „dzień dobry” i „do widzenia”.

4. Zapoznanie z zasadami prawidłowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zapoznanie z numerami alarmowymi. Ustalenie cech bezpiecznych miejsc do zabawy. Zwrócenie uwagi na unikanie kontaktów z osobami nieznajomymi.

5. Słuchanie opowiadań, wierszy, nauka piosenek związanych z aktualnie omawianą tematyką. Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.

6. Wyrażanie emocji poprzez ekspresję plastyczną.

7. Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania innych, podejmowania decyzji i pracy w zespole – kształtowanie umiejętności TRP (twórczego rozwiązywania problemów) – realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego”.

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
  os. XXX lecia 30
  44-286 Wodzisław Śl.
 • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl