Nawigacja

Tygryski

Czego uczymy się w przedszkolu

MAJ

1. „ŚWIĘTO RODZICÓW”

2. „CO WIOSNĄ PISZCZY W TRAWIE?”

3. „DZIECI ŚWIATA”

 

1. Utrwalenie pojęć związanymi z tematem rodzina, zależności w rodzinie. Stwarzanie okazji do formułowania wypowiedzi na postawie słowa literackiego i własnych doświadczeń. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania w zadaniach informacji zaczerpniętych z treści utworu oraz umiejętności odpowiadania na pytania.

2. Zapoznanie z zawodami mam – wyjścia do zakładów pracy, spotkania w przedszkolu.

2. Rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć wobec bliskich.

3.Zapoznanie z wybranymi roślinami o właściwościach leczniczych oraz z wyglądem i nazwami wybranych roślin łąkowych.
4. Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami wybranych mieszkańców łąki oraz z etapami rozwoju motyla.

5. Kształtowanie umiejętności konstruowania i rozgrywania prostych gier. Wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł gry.

6. Doskonalenie umiejętności matematycznych.

7. Stwarzanie okazji do aktywnego słuchania muzyki klasycznej. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i szybkiej reakcji na bodźce słuchowe podczas zabaw muzycznych.

8. Przygotowanie występu oraz upominków z okazji Dnia Rodziców. Tworzenie warunków do samodzielnej pracy artystycznej.

9. Uczestnictwo w zabawach ruchowych i kołowych w sali i na podwórzu. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie dzięki uczestnictwu w spacerach.

10. Spotkanie ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.

10. Realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego.”

 

 

     KWIECIEŃ
 

„I duzi, i mali na wiosnę czekali…”

„Kwiecień plecień…”

„Dbamy o ziemię”.   

 

 1. Wzbogacenie wiedzy na temat zachowań zwierząt wiosną. Dostrzeganie różnic zachodzących w przyrodzie z nadejściem nowej pory roku.

 2. Rozbudzanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym – poznawanie przyrody poprzez eksperymentowanie, obserwowanie
 3. i odkrywanie. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania różnych zjawisk atmosferycznych.

 4. Stwarzanie okazji do aktywnego słuchania muzyki klasycznej, tańca i swobodnej improwizacji ruchowej przy utworach muzycznych. Kształtowanie poczucia rytmu. WYCIECZKA DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. WOJCIECHA KILARA
 5. w Wodzisławiu Śląskim.
 6. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat tekstu literackiego, wnioskowania i logicznego myślenia. Kształtowanie kompetencji czytelniczych.
 7. Kształtowanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności wykonywania działań na dodawanie i odejmowanie. Utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych.
 8. Wprowadzenie pojęcia: recykling. Kształtowanie odpowiednich nawyków segregowania śmieci. Uwrażliwienie dzieci na zachowanie porządku i czystości w miejscach publicznych. Dbanie o naturę poprzez nabywanie wiedzy ekologicznej.
 9. Rozwijanie umiejętności współdziałania podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych.
 10. Realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego.”

 

 

 

MARZEC

1. „Mieszkańcy mórz i oceanów.”
2. „Już niedługo Wielkanoc”.

 

  Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej: 


1. Zapoznanie z ukształtowaniem Ziemi (wyodrębnianie lądów, mórz i oceanów) – praca z globusem.
2. Rozbudzanie zainteresowań tradycjami i obrzędami wielkanocnymi, poszerzanie słownictwa związanego z Wielkanocą.
3. Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt hodowlanych.
4. 
Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego.
5. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami określającymi czas przeszły, teraźniejszy i przyszły.
6. Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania do wysłuchanego tekstu.
7. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg określonych cech
8. Kształtowanie umiejętności odtwarzania rytmu oraz gry na instrumentach perkusyjnych, stwarzanie okazji do aktywnego słuchania utworów klasycznych
9. Wykonywanie prac plastyczno - technicznych wg inwencji twórczej dziecka.
10. Kształtowanie umiejętności odtwarzania rytmu na instrumentach perkusyjnych. Stwarzanie okazji do aktywnego słuchania utworów klasycznych.
11. Wdrażanie do współdziałania i współpracy w zespołach.
12. Podkreślenie znaczenia ruchu dla prawidłowego rozwoju. Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
13. Realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego.”

 

LUTY

1.  „Przepis na zdrowie.”
2. „Mieszkańcy mórz i oceanów.”

 

Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej: 

 

1. Zimowe zabawy badawcze – badanie sprężystości powietrza oraz zjawiska związanego z zamarzaniem (temperaturą krzepnięcia).

2. Uświadomienie konieczności spożywania owoców, warzyw i nabiału oraz ograniczenia takich produktów jak słodycze.

3. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

4. Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego.

5. Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania do wysłuchanego tekstu.

6. Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów i odejmowania na konkretach. Kształtowanie operacyjnego ustalania stałości ilości płynów w sytuacjach sugerujących, że po przelaniu jest go więcej lub mniej.

7. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania wybranych stworzeń rafy koralowej.

8. Zapoznanie z ukształtowaniem Ziemi (wyodrębnianie lądów, mórz i oceanów).

9. Wykonywanie prac plastycznych wg inwencji twórczej dziecka.

10. Kształtowanie umiejętności odtwarzania rytmu na instrumentach perkusyjnych. Stwarzanie okazji
do aktywnego słuchania utworów klasycznych.

11. Wdrażanie do współdziałania i współpracy w zespołach.

12. Podkreślenie znaczenia ruchu dla prawidłowego rozwoju. Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

13. Realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów
w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego.”

 

STYCZEŃ

1. Kontynuacja bloku: „Co nam przyniesie Nowy Rok.”               

                                          2. „Mam wyjątkowych dziadków”.                                               

3. „Bezpieczne ferie zimowe”.

 

 

Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej:

 

1. Utrwalenie znajomości nazw miesięcy, dni tygodnia oraz pór roku.
2. Zapoznanie z różnymi rodzajami zegarów oraz roli zegara w życiu człowieka.

3. Rozwijanie umiejętności formułowania zdań na podstawie wiersza, fotografii i własnych doświadczeń – poszerzanie słownika czynnego.

4. Stwarzanie okazji do przewidywania następstw określonych zdarzeń – kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

5. Przygotowanie spotkania noworocznego z rodzicami i uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka – budzenie szacunku dla osób starszych.

6. Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów zimowych.

7. Zapoznanie dzieci z różnymi sportami zimowymi oraz ukazanie zależności pomiędzy porą roku a uprawianymi sportami. Przypomnienie zasad  bezpieczeństwa na stoku, lodowisku oraz o prawidłowym korzystaniu ze sprzętów zimowych.

8. Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek związanych z przerabianym materiałem.

9. Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej poprzez wycinanie, kolorowanie, malowanie, lepienie.

10. Nabywanie umiejętności wspólnej zabawy podczas uczestniczenia w zabawie karnawałowej.

11. Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

12. Realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego.”

 

GRUDZIEŃ

1. „Wesołe mikołajki w przedszkolu.”

2. „W jaki sposób przygotować się do świąt, aby tradycji stało się zadość?”

3. „Co nam przyniesie Nowy Rok".

 

 

Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej:

 

1. Spotkanie z górnikami z okazji Barbórki – prezentacja występu artystycznego. WYCIECZKA DO SZTOLNI.
2. Wizyta św. Mikołaja w przedszkolu – uczestnictwo w spotkaniu na holu przedszkolnym, wręczenie paczek z upominkami, pamiątkowe zdjęcia.

3. Dawne wierzenia i tradycje bożonarodzeniowe na Górnym Śląsku – lekcja muzealna na temat obrzędów towarzyszących czasowi Adwentu i Bożego Narodzenia na naszym terenie. Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat świątecznych tradycji i zwyczajów. Podkreślenie wagi świąt Bożego Narodzenia w życiu rodziny. Uwrażliwienie dzieci na konieczność niesienia pomocy potrzebującym.

4. Wspólne ubieranie choinki w sali, przygotowanie ozdób.

5. Stworzenie okazji do wyrażania własnych uczuć poprzez zabawy muzyczne, wprowadzenie bożonarodzeniowej atmosfery poprzez śpiewanie kolęd, piosenek o tematyce świątecznej.

6. Słuchanie opowiadań, wierszy, bajek i baśni związanych z omawianym materiałem – kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań i uzasadniania swoich wypowiedzi.

7. Zapoznanie z różnymi rodzajami zegarów oraz roli zegara w życiu człowieka.

8. Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

9. Wspólne pieczenie i ozdabianie ciasteczek, udział w uroczystej Wigilii, składanie życzeń, dzielenie się opłatkiem. 10. Słuchanie koncertu świątecznego w wykonaniu artystów.

11. Realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego.”

 

 

LISTOPAD

1. "W jesienny czas noszę kalosze... a co robią ptaki?"

2. "Górniczy świat."

 

Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej:


1. Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi na podstawie wiersza, fotografii, własnych doświadczeń. Prezentowanie swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
2. Stwarzanie okazji do rozróżniania błędnego liczenia od prawidłowego, rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i określania liczby elementów.
3. Odsłuchanie prognozy pogody, rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie późną jesienią. Poznanie kalendarza pogody. Zapoznanie z ptakami odlatującymi na zimę do ciepłych krajów – spotkanie z ekspertem.
4. Kształcenie przekonania o konieczności dbania o swoje zdrowie – ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych.

5. Zdobycie wiadomości na temat pracy w kopalni. Pogłębienie informacji na temat pracy górnika, jego stroju roboczego i galowego.
6. Słuchanie wierszy, opowiadań, piosenek związanych z aktualnie omawianą tematyką. Zapoznanie z górniczą legendą o Skarbniku.
7. Uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
8. Poznawanie zawodów – wyjście do Spółdzielni Mieszkaniowej.

9. Realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego”.

 

PAŹDZIERNIK

1. „Przyszła do nas jesień - poznajemy jesienny las”

2. „Obserwujemy jesień w sadzie”

3. „Co słychać w ogrodzie”

 

Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej:

 1. Rozwijanie zainteresowań jesienną przyrodą w najbliższym otoczeniu – stwarzanie warunków do dzielenia się spostrzeżeniami. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania darów jesieni. Zapoznanie z roślinami i zwierzętami, które można spotkać w lesie.
 2. Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej dotyczącej wybranej pory roku i zjawisk z nią związanych. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania symboli pogodowych i opisywania stanu pogody.
 3. Zapoznanie z drzewami owocowymi w sadzie, z różnymi rodzajami zapasów i przetworów. Zwracanie uwagi na zasady zdrowego odżywiania (przygotowywanie sałatek jarzynowych, owocowych).
 4. Udział w zabawach polegających na układaniu rytmu według wzoru, kontynuowaniu go i uzupełnianiu. Segregowanie i przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi. Stwarzanie okazji do dostrzegania regularności we wzorach układanych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 5. Wzbogacanie słownika czynnego – zachęcanie do wypowiadania się na podstawie ilustracji, wysłuchanych opowiadań i wierszy oraz własnych doświadczeń – stwarzanie okazji do budowania opowieści na podstawie ilustracji.
 6. Zachęcanie do uczestnictwa w śpiewie grupowym i indywidualnym, zabawach dźwiękonaśladowczych, rytmicznych.
 7. Kształtowanie sprawności manualnej podczas rysowania, malowania, kolorowania, lepienia, wykonywania ćwiczeń graficznych.
 8. Rozwijanie umiejętności dobierania ubrania do panujących warunków pogodowych – podejmowanie prób samodzielnego zakładania
  i zdejmowania garderoby.
 9. Udział w zajęciach i zabawach ruchowych.
 10. Realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego”.

 

 

WRZESIEŃ

1. "Przedszkole - drugi dom."

2. "Ulica nie jest do zabawy!"

 

Zadania wynikające z realizacji podstawy programowej:

1. Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat sposobów i możliwości poznawania siebie i koleżanek oraz kolegów z grupy (nauka autoprezentacji, budowania relacji z innymi).

2. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w przedszkolu – ustalenie KONTRAKTU GRUPY.

3. Przypomnienie o konieczności używania słów: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”, „dzień dobry” i „do widzenia”.

4. Zapoznanie z zasadami prawidłowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zapoznanie z numerami alarmowymi. Ustalenie cech bezpiecznych miejsc do zabawy. Zwrócenie uwagi na unikanie kontaktów z osobami nieznajomymi.

5. Słuchanie opowiadań, wierszy, nauka piosenek związanych z aktualnie omawianą tematyką. Udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.

6. Wyrażanie emocji poprzez ekspresję plastyczną.

7. Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania innych, podejmowania decyzji i pracy w zespole – kształtowanie umiejętności TRP (twórczego rozwiązywania problemów) – realizacja innowacji pedagogicznej „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w szkołach i przedszkolach Wodzisławia Śląskiego”.

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
  os. XXX lecia 30
  44-286 Wodzisław Śl.
 • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl