• Czego uczymy się w przedszkolu - wrzesień 2021 r.

    • Piosenka "Będę kierowcą"

    •  

    • Piosenka "Mój dom"

    •  

    • Zamierzenia do realizacji w miesiącu wrześniu

    •  

     Bloki tematyczne: 

     1. "Moje przedszkole, moja grupa",

     2. "Jestem bezpieczny".

      

     1. Zajęcia i zabawy integrujące grupę. Poznawanie nowych kolegów.
     2. Prowadzenie obserwacji dzieci podczas zajęć i zabaw. Rozpoznawanie ich możliwości i potrzeb.
     3. Omawianie zasad obowiązujących w grupie rówieśniczej - obowiązki i prawa przedszkolaka.
     4. Wdrażanie dzieci do rozumienia i przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy. Poznawanie i utrwalanie norm obowiązujących podczas wyjść poza teren przedszkola.
     5. "Bezpieczny przedszkolak" - zapoznanie z podstawowymi przepisami ruchu drogowego.
     6. Udział dzieci w "Dniu kropki" i w "Dniu przedszkolaka".
     7. Poznawanie piosenek i zabaw związanych z tematyką.
     8. Zabawy i zajęcia plastyczne: rysowanie, malowanie farbami, lepienie z mas plastycznych. Doskonalenie sprawności manualnej. Zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego.
     9. Wdrażanie dzieci do utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia przy stole, na dywanie, w czasie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.
     10. Trening samodzielności: ubieranie i rozbieranie się, spożywanie posiłków, korzystanie z urządzeń sanitarnych zgodne z zasadami bezpieczeństwa.
     11. Ćwiczenia słuchowe: rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez różne przedmioty, instrumenty, analiza i synteza sylabowa.

      

  • Kontakty

   • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
   • pp19@wodzislaw-slaski.pl
   • 324563015
   • os. XXX lecia 30 44-286 Wodzisław Śl.
   • Miasto Wodzisław Śląski
   • Śląskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku
   • Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śl. 23 1240 4357 1111 0010 3971 9110
   • numer konta Rady Rodziców działającej przy Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi 39 8436 0003 0101 0430 5655 0002
   • Krzysztof Hawrylak E-mail: iod@hawrylak.pl tel. 514517700
  • Logowanie