• Czego uczymy się w przedszkolu - wrzesień 2022 r.

    •             Drużyna Krzysia rok szkolny 2022/2023  :)

    •  

      

    • Nauka piosenki

    •  

     "Bo nasze przedszkole to jedna rodzinka"

      

     I. Gdy wstanę, gdy wstanę, a słoneczko mocno świeci, to biegnę, to biegnę tak jak wszystkie nasze dzieci.

     Ref. Bo nasze przedszkole to jedna rodzinka - mały czy duży chłopczyk czy dziewczynka. Bo nasze przedszkole to jedna rodzinka - mały czy duży chłopczyk czy dziewczynka.

     Hej, hej bawmy się. Hej, hej cieszmy się. Hej, hej bawmy się. Hej, hej cieszmy się.

     II. W przedszkolu, przedszkolu, w przedszkolu, w przedszkolu gdy się tylko rozbierzemy to zaraz, to zaraz, to zaraz, to zaraz do swej klasy pobiegniemy.

     Ref. Bo nasze...

     III. Tam lale tam w wózku tam lego kolego. Kiedy chcesz możesz się bawić, a potem swej mamie z radością z ochotą możesz wszystko to wyjawić.

     Ref. Bo nasze...

     IV. W przedszkolu, w przedszkolu, w przedszkolu, w przedszkolu bardzo szybko mija czas. Tańczymy, śpiewamy, zabawy już znamy. Więc i ty się z nami baw.

      

    • Zadania do realizacji w miesiącu wrześniu.

    • Bloki tematyczne:  1. "Razem tworzymy naszą grupę",

                                      2. "Potrafię zadbać o swoje bezpieczeństwo"

      

     1. Wspólne ustalenie norm i zasad grupowych. Wdrażanie do ich przestrzegania.
     2. Utrwalanie ogólnych zasad bezpiecznego funkcjonowania w przedszkolu i poza nim. 
     3. Poznawanie przepisów kodeksu drogowego. Zapoznanie dzieci z wyglądem niektórych znaków drogowych i sygnalizacji. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się w pobliżu ulic.
     4. Nauka zachowania się w sytuacjach zagrożenia, np.: spotkanie z nieznajomym, zwierzętami, roślinami, pożar, itp.
     5. Rozwijanie słuchu fonematycznego - podział zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby, wyróżnianie głosek na początku wyrazów.
     6. Globalne czytanie wyrazów związanych z aktualną tematyką.
     7. Doskonalenie orientacji przestrzennej oraz w schemacie własnego ciała.
     8. Przeliczanie i porównywanie elementów zbiorów, odróżnianie liczenia prawidłowego i nieprawidłowego.
     9. Utrwalanie nazw dni tygodnia i pór roku (co po czym następuje).
     10. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez różnorodne formy plastyczne. Ćwiczenia grafomotoryczne.
     11. Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe.
     12. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia przy stole, na dywanie w siadzie skrzyżnym, w leżeniu i staniu. 
     13. Rozwijanie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu dziecka.