• Specjalne potrzeby edukacyjne

  • W naszym przedszkolu dzieci podczas zajęć rewalidacyjnych oraz w ramach udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej otrzymują fachowe wsparcie od różnych specjalistów.

  • SI
  • Zajęcia z terapeutą SI- mgr Joanna Pinecka/ mgr Hanna Kowalik Socha
  • rehabilitacja
  • Zajęcia z rehabilitantem ruchowym- mgr Joanna Pinecka
  • surdo
  • Zajęcia z surdopedagogiem- mgr Dorota Wieczorek/ mgr Justyna Gruszka
  • rewalidacja
  • Zajęcia rewalidacyjne z oligofrenopedagogami, terapeutami pedagogicznymi oraz pedagogiem specjalnym