• Czego uczymy się w przedszkolu - wrzesień

    • Zamierzenia do pracy wychowawczo - dydaktycznej

     w grupie 5-6 -latków Sówki

     na miesiąc WRZESIEŃ

      

     Bloki tematyczne:

      

     1. Jestem koleżeńskim i miłym przedszkolakiem.

     2. Bezpieczna droga do przedszkola.

      

     Jestem koleżeńskim i miłym przedszkolakiem:

     • rozwijanie umiejętności logicznego wypowiadania się pełnymi zdaniami;

     • określa położenie przedmiotów w przestrzeni, orientuje się w schemacie własnego ciała - strona lewa i prawa;

     • ustalenie zasad i norm w przedszkolu oraz uświadomienie konieczności ich przestrzegania;

     • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobrych i złych zachowań dzieci;

     • kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;

     • wyraża siebie w pracach plastycznych,

     • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,

     • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu – zajęcia rytmiczno – ruchowe przy akompaniamencie pianina,

      

     Bezpieczna droga do przedszkola:

     • zna zasady zachowania się na ulicy i bezpieczeństwa, wyjaśnia znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze świetlnym, rozpoznaje wybrane znaki drogowe z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu, wyjaśnia ich znaczenie, wymienia numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji;

     • rozwiązuje zagadki, odpowiada na pytania dotyczące treści utworu;

     • usprawnia aparat mowy;

     • rozwija poczucie rytmu, nauka piosenki „Zebra”;

     • przestrzega norm i zasad ustalonych w grupie, współpracuje w grupie;

     • dokonuje pomiarów długości za pomocą sznurka;

     • doskonali sprawność grafomotoryczną;

     • dokonuje samooceny;

     • odgrywa role w zabawie.

      

      

     BRUM!

     (Dominika Góra)

     Jedzie auto wzdłuż ulicy – brum!

     Słychać w całej okolicy – brum!

     Jedzie auto drogą polną – brum!

     Jedzie tędy bardzo wolno – brum!

     Autostradą auto pędzi – brum!

     Szybko, szybko jeszcze prędzej – brum!

     Już do celu dojechało – brum!

     W garażu się zatrzymało – brum!

     Tak się jazdą umęczyło – brum!

     Że aż silnik wyłączyło – brum!