•            Zamierzenia do pracy dydaktyczno – wychowawczej 

                                       na miesiąc wrzesień

     

     

    Grupa Sówki – 5 latki:

     

     

    Bloki tematyczne:

     

    I Jestem w przedszkolu

    II Wirusoochrona – higiena w przedszkolu

    III Bezpieczny przedszkolak

     

     

    • rozwijanie umiejętności logicznego wypowiadania się, pełnymi zdaniami;

    • określa położenie przedmiotów w przestrzeni, orientuje się w schemacie własnego ciała- strona lewa i prawa;

    • ustalenie zasad i norm w przedszkolu oraz uświadomienie konieczności ich przestrzegania – KODEKS PRZEDSZKOLAKA;

    • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobrych i złych zachowań dzieci;

    • zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;

    • kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej;

    • wyraża siebie w pracach plastycznych;

    • rozpoznaje i porównuje figury geometryczne;

    • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu;

    • nauka piosenki „Przedszkole drugim domem jest”

    • zna zasady bezpieczeństwa której panują w czasie pandemii;

    • wie jak dbać o higienę, zwraca uwagę na zakrywanie ust i nosa podczas kichania łokciem;

    • zwraca uwagę na częste mycie rąk;

    • zna zasady zachowania się na ulicy i zasady bezpieczeństwa

    • wyjaśnia znaczenie kolorów świateł na sygnalizatorze świetlnym,

    • rozpoznaje znaki drogowe z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu

    • wymienia numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji;

    • rozwija poczucie rytmu,

     

    REALIZOWANE PROJEKTY EUKACYJNE W GRUPIE:

    Twórcze Rozwiązywanie Problemów- TRP  (w każdy czwartek miesiąca)

    #20minutdlamatematyki (codziennie)

    English Special Days (22.09.2021 r. Pierwszy Dzień Jesieni)

  • Kontakty

   • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
   • pp19@wodzislaw-slaski.pl
   • 324563015
   • os. XXX lecia 30 44-286 Wodzisław Śl.
   • Miasto Wodzisław Śląski
   • Śląskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku
   • Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śl. 23 1240 4357 1111 0010 3971 9110
   • numer konta Rady Rodziców działającej przy Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi 39 8436 0003 0101 0430 5655 0002
   • Krzysztof Hawrylak E-mail: iod@hawrylak.pl tel. 514517700
  • Logowanie