• Imprint

  • This website is operated by the school Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim on the EduPage content management system (www.edupage.org). The technical operator of the server of this website is the company aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Information about the website operator:

   • Nazwa przedszkola
   • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
   • E-mail przedszkola
   • pp19@wodzislaw-slaski.pl
   • Telefon
   • 324563015
   • Adres przedszkola
   • os. XXX lecia 30
    44-286 Wodzisław Śl.
    Poland
   • Organ prowadzący
   • Miasto Wodzisław Śląski
   • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
   • Śląskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku
   • Numer konta przedszkola
   • Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śl.
    23 1240 4357 1111 0010 3971 9110
   • Numer konta Rady Rodziców
   • numer konta Rady Rodziców działającej przy Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi
    39 8436 0003 0101 0430 5655 0002
   • Inspektor ochrony danych
   • Krzysztof Hawrylak
    E-mail: iod@hawrylak.pl
    tel. 514517700