• Czego uczymy się w przedszkolu

    • Zamierzenia programowe w miesiącu wrześniu

     w grupie „Tygrysków” 4-5 latki

      

     BLOKI TEMATYCZNE:

     • Poznajemy się

     • Jesień w sadzie

     1. Rozmowy na temat wakacyjnych przeżyć, dzielenie się wrażeniami i doświadczeniami.

     2. Kąciki edukacyjne – poznawanie organizacji kącików zainteresowań w sali, ich wyposażenia i przeznaczenia.

     3. Letnie zabawy na świeżym powietrzu – zapoznanie się z terenem przedszkola i jego wyposażeniem, przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się podczas pobytu na dworze oraz korzystania z drabinek, które znajdują się w przedszkolnym ogrodzie.

     4. Nauka piosenki pt. W naszym przedszkolu, osłuchanie się z linią melodyczną oraz słowami.

     5. Spacer po budynku przedszkola – zapoznanie się z rozmieszczeniem innych sal, kuchni, gabinetem dyrektora. Zapoznanie się z pracownikami przedszkola: nauczycielkami innych grup, dyrektorem, kucharkami, salowymi.

     6. Sformułowanie zasad zachowania obowiązujących w grupie – rozumienie symboli wyznaczających kodeks zachowania.

     7. Rysowanie pastelami na temat Ja i moje przedszkole – dbanie o porządek w miejscu pracy, samodzielne wykonanie pracy.

     8. Ćwiczenia gimnastyczne – akceptowanie własnego ciała, doskonalenie umiejętności koncentrowania się i skupienia uwagi.

     9. Moje uczucia – rozpoznawanie swoich uczuć i dostrzeganie ich u innych, odróżnianie dobra od zła.

     10. Kształcenie mowy – podjęcie próby oceny zachowania innych.

  • Kontakty

   • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
   • pp19@wodzislaw-slaski.pl
   • 324563015
   • os. XXX lecia 30 44-286 Wodzisław Śl.
   • Miasto Wodzisław Śląski
   • Śląskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku
   • Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śl. 23 1240 4357 1111 0010 3971 9110
   • numer konta Rady Rodziców działającej przy Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi 39 8436 0003 0101 0430 5655 0002
   • Krzysztof Hawrylak E-mail: iod@hawrylak.pl tel. 514517700
  • Logowanie