• Zamierzenia na miesiąc wrzesień

    • ZAMIERZENIA DO PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ  

     NA  MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE DZIECI 4-5 LETNICH

     „TYGRYSKI”.


     Bloki tematyczne:   „PRZEDSZKOLE DRUGI DOM”.

                                       „BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA”.

     1 Zapoznanie dzieci z poszczególnymi pomieszczeniami a uczęszczających kolejny rok –ze zmianami jakie zaszły w placówce podczas wakacji. Spacer po budynku przedszkola. Zapoznanie z pracownikami : nauczycielkami innych grup, dyrektorem, kucharkami, woźnymi oddziałowymi itp.

     2 Zwrócenie uwagi na układ sali i rozmieszczenie zabawek. Ćwiczenia w rozpoznawaniu swojego znaczka w codziennych sytuacjach.

     3 Kształtowanie samodzielności i umiejętności wyrażania własnych potrzeb.

     4 Wyrabianie nawyków dbania o higienę oraz doskonalenie techniki mycia rąk i zębów.

     5 Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w przedszkolu – ustalenie KONTRAKTU GRUPY.

     6 Przypomnienie o konieczności używania słów: „proszę” , „przepraszam”, „dziękuję”, „dzień dobry” i „do widzenia”.

     7 Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na powietrzu.

     8 Przypomnienie zasad prawidłowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym 

     9 Zapoznanie z wyglądem i znaczeniem wybranych znaków drogowych; przypomnienie numerów alarmowych.

     10 Omówienie zagrożeń płynących z niebezpiecznych zabaw, zwrócenie uwagi na unikanie kontaktów z osobami          nieznajomymi.

     11 Słuchanie opowiadań , wierszy i piosenek związanych z aktualnie przerabianym materiałem; udział w zabawach  i ćwiczeniach ruchowych. Wyrażanie emocji poprzez ekspresję plastyczną.

      

      Kształtowanie umiejętności Twórczego Rozwiązywania Problemów.