• Czego uczymy się w przedszkolu

    •  

      

      

     ZAMIERZENIA DO PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

     NA MIESIĄC LISTOPAD 2019 R.

     Bloki tematyczne:

     1. Poznajemy nasze miasto.
     2. Szara cisza na polu, szare drzewa w lesie.

     • Zapoznanie z nazwą miasta - Wodzisław Śląski.
     • Spacery w okolicy przedszkola. Poznawanie wyglądu Osiedla XXX - lecia, Osiedla Piastów, Osiedla Dąbrówki.
     • Poznawanie miejsc charakterystycznych dla naszego miasta: prezentacja multimedialna, ilustracje w książkach, zdjęcia.
     • Zapoznanie z wyglądem herbu miasta.
     • Nauka adresów zamieszkania, utrwalanie.
     • Udział dzieci w śpiewaniu hymnu. 
     • Zapoznanie z nazwą pory roku - szaruga jesienna. Poznawanie charakterystycznych cech tego okresu. Poznanie niektórych zwierząt zapadających w sen zimowy.
     • Prowadzenie zajęć z zakresu przygotowania do nauki pisania - ćwiczenia grafomotoryczne za pomocą metody Dobrego Startu wg. Marty Bogdanowicz.
     • Ćwiczenia grafomotoryczne i zajęcia plastyczno - techniczne rozwijające sprawność manualną: rysowanie po wzorze kropkowym - łączenie kropek, rysowanie na zadany temat, drukowanie farbą i gąbką, wycinanie, wykonanie pracy przestrzennej "Jesienne drzewo".
     • Osłuchanie się z hymnem państwowym.
     • Nauka piosenki pt. "Szara cisza". Zajęcia rytmiczne wykorzystujące metodę Aktywnego Słuchania Muzyki wg. Batii Straus. Zabawy z instrumentami perkusyjnymi - ilustracja rytmiczna do piosenek. Śpiewanie wcześniej poznanych piosenek o tematyce jesiennej.
     • Zajęcia i zabawy matematyczne: zabawy kostkami do gry, klockami "Liczby w kolorach", układanie klocków od najmniejszego do największego, porównywanie długości, utrwalanie nazw kolorów, przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi.
     • Udział dzieci w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych i zajęciach piłkarskich. Kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała, wzmacnianie mięśni, rozwijanie szybkości, zwinności i gibkości.

      

     ZAMIERZENIA DO PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

     NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019 R.

      Bloki tematyczne:

     1. Jesień w sadzie i w ogrodzie.
     2. Jesień w lesie.

     • Zapoznanie z wybranymi owocami oraz nazwami drzew owocowych. Rozróżnianie i nazywanie niektórych warzyw. Wykonanie sałatki owocowej. Pieczenie ciasta marchewkowego. 
     • Poznawanie zasad zdrowego odżywania.
     • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Określenie barw liści. Poznanie wyglądu i nazw drzew: dąb, kasztanowiec, jarzębina.
     • Wprowadzenie kalendarza pogody. Nazywanie zjawisk atmosferycznych, utrwalanie nazw pór roku.
     • Poznanie wybranych leśnych zwierząt oraz sposobu ich przygotowania się do zimy.
     • Słuchanie wierszy, opowiadań i piosenek związanych z aktualnie przerabianym materiałem
     • Doskonalenie umiejętności przeliczania, segregowania, układania rytmów z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. Przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi.
     • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, przygotowujących do nauki pisania. Zwracanie uwagi dzieci na prawidłowy kierunek kreślenia znaków graficznych. Orientowanie się na kartce papieru (góra, dół, prawa strona, lewa strona, środek).
     • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby podczas różnych zabaw, zajęć i czynności.
     • Udział w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych.
     • Śpiewanie piosenek dziecięcych.

      

     ZAMIERZENIA DO PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

     NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019 R.

     Bloki tematyczne:

     1. Witamy przedszkole.

     2. Bezpiecznie idziemy do przedszkola.

     • Zapoznanie z nowym otoczeniem. Rozpoznawanie swojego znaczka. Poznawanie nowych kolegów i nauczycielek w grupie – nawiązywanie kontaktów społecznych, poznawanie imion. Wdrażanie do udziału we wspólnych zajęciach i zabawach.
     • Poznawanie pomieszczeń przedszkola – sali, łazienki, szatni, kuchni oraz najbliższego otoczenia przedszkola (ogród przedszkolny, plac zabaw, teren wokół przedszkola).
     • Wspólne opracowywanie Kodeksu Grupy. Poznawanie zasad obowiązujących w grupie. Rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia poleceń nauczycielki oraz wykonywania ich. Zgodna zabawa z kolegami. Bezpieczne korzystanie z zabawek. Odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce. Wdrażanie do nie oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela. Poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym i na placu zabaw. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w szatni, w łazience, w sali gimnastycznej.
     • Reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania, uszkodzone zabawki).
     • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się w miejscach publicznych.
     • Doskonalenie czynności samoobsługowych w toalecie, podczas posiłków, ubierania i rozbierania się. Szczególne zwracanie uwagi na prawidłowe siedzenie przy stole.
     • Uczestnictwo w zabawach i zajęciach kształtujących umiejętność współdziałania (ćwiczenia wg Knillów, zabawy z chustą animacyjną wg pedagogiki zabawy).
     • Poznawanie pracy policjanta - spotkanie z policjantem. Rozmowa na temat bezpieczeństwa w przedszkolu, w domu, na podwórku, w samochodzie.
     • Rozwijanie małej motoryki poprzez zajęcia plastyczne – rysowanie, malowanie, lepienie z mas plastycznych.
     • Zabawy matematyczne - przeliczanie, klasyfikowanie, porównywanie wielkości, zabawa figurami geometrycznymi.
     • Nauka piosenek: "Nutki", "Uwaga czerwone światło". Zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
     • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w czasie zmieniającej się pory roku.

      

  • Kontakty

   • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
   • pp19@wodzislaw-slaski.pl
   • 324563015
   • os. XXX lecia 30 44-286 Wodzisław Śl.
   • Miasto Wodzisław Śląski
   • Śląskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku
   • Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śl. 23 1240 4357 1111 0010 3971 9110
   • numer konta Rady Rodziców działającej przy Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi 39 8436 0003 0101 0430 5655 0002
   • Krzysztof Hawrylak E-mail: iod@hawrylak.pl tel. 514517700
  • Logowanie