• Zamierzenia na miesiąc wrzesień

    • ZAMIERZENIA DO PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ

     NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE "KRÓLICZKI"

      

     Bloki tematyczne:

     I. Jestem przedszkolakiem.

     II. Bezpieczna droga do przedszkola.

     III. Kolorowa jesień.

      

     JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

     • Poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy.

     • Przestrzeganie ustalonych zasad obowiązujących w grupie – Kodeksu Przedszkolaka.

     • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy.

     • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie poprzez wspólny śpiew, zabawy ruchowe, kołowe, zabawy paluszkowe, wierszyki.

     • Nauka piosenki "Jestem sobie przedszkolaczek".

     • Doskonalenie czynności samoobsługowych – mycie i wycieranie rąk, samodzielne ubieranie i rozbieranie poszczególnych części garderoby.

      

     BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

     • Poznawanie wybranych środków transportu: lądowego,wodnego, powietrznego.

     • Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej.

     • Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie sie w miejscach niedozwolonych np.przy ruchliwej ulicy.

     • Poznawanie podstawowych figur geometrycznych: koło,kwadrat, trójkąt.

     • Poznawanie wybranych środków transportu: lądowego,wodnego, powietrznego.

      

     KOLOROWA JESIEŃ

     • Obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany jakie zaszły w przyrodzie.

     • Podejmowanie rozmów na temat jesiennej pogody i typowych dla niej zjawisk atmosferycznych.

     • Wielozmysłowe poznawanie podstawowych owoców i warzyw.