• Czego uczymy się w przedszkolu

   • Zamierzenia do pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc wrzesień

    Bloki tematyczne:

    1. Mój przedszkolny świat.

    2. Dbam o bezpieczeństwo.

    • Wdrażanie do nawiązywania kontaktów społecznych w grupie przedszkolnej – zapoznanie z nowymi dziećmi w grupie. Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej.
    • Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w grupie – wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł oraz norm społecznych.
    • Rozwijanie kompetencji językowych – poszerzanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, umiejętności rozumienia
     i wykonywania poleceń słownych.
    • Doskonalenie umiejętności przeliczania, kategoryzacji wg podanego kryterium. Nauka dni tygodnia.
    • Poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym – nauka prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych, utrwalanie pojazdów uprzywilejowanych.
    • Doskonalenie umiejętności związanych z samoobsługą i zabiegami higienicznymi – zwracanie uwagi na samodzielność podczas ubierania/ rozbierania, zakładania   
     i zdejmowania obuwia, podczas posiłków oraz  w toalecie.
    • Uczestnictwo w zabawach kształtujących umiejętność współdziałania 
     w oparciu o Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
    • Ćwiczenia motoryki małej – zabawy masami sensorycznymi, rysowanie
     w dużym formacie, zabawy paluszkowe.
    • Uczestnictwo w zabawach ruchowych, śpiewno-kołowych, naśladowczych i integracyjnych.
  • Kontakty

   • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
   • pp19@wodzislaw-slaski.pl
   • 324563015
   • os. XXX lecia 30 44-286 Wodzisław Śl.
   • Miasto Wodzisław Śląski
   • Śląskie Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku
   • Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śl. 23 1240 4357 1111 0010 3971 9110
   • numer konta Rady Rodziców działającej przy Publicznym Przedszkolu nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi 39 8436 0003 0101 0430 5655 0002
   • Krzysztof Hawrylak E-mail: iod@hawrylak.pl tel. 514517700
  • Logowanie