Nawigacja

Tygryski

Czego uczymy się w przedszkolu

Listopad 

Bloki tematyczne:  I Mały Patriota

                                  II  Jubileusz 35-lecia naszego Przedszkola

                                 III  Poznajemy prace górnika

Mały Patriota

 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej
 • zapoznanie z legendami o Polsce, Warszawie i Śląsku
 • utrwalenie symboli narodowych: flaga, godło, hymn
 • zachęcanie do udziału w obchodach 100 – ej rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • zapoznanie z pojęciem ,,patriotyzm”
 • Nauka hymnu narodowego
 • Doskonalenie przeliczania

Jubileusz 35-lecia naszego Przedszkola

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • przygotowanie występu na uroczystość Jubileuszu 35- lecia Publicznego Przedszkola nr 19,
 • wspólne świętowanie i występ na uroczystości Jubileuszu.

Poznajemy prace górnika

 • Zapoznanie z pracą  Górnika
 • Zapoznanie dzieci z różnymi kopalinami w tym z węglem
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Nauka piosenki „Basia Barbureczka”
 • Ćwiczenie przeliczania, segregowania i dodawania wykorzystując do tego przedmiotów związanych z górnictwem
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie pamięci wzrokowo-słuchowej
 • Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

 

Październik 2018

 

Bloki tematyczne: I. "Jesień w sadzie i na działce"
                                   II. "Jesień w lesie"

 1. Zapoznanie z wybranymi owocami oraz nazwami drzew owocowych. Rozróżnianie i nazywanie określonych warzyw. Wykonanie sałatki owocowo-warzywnej.

 2. Zwrócenie uwagi na zasady zdrowego odżywania.

 3. Obserwowanie zmian w przyrodzie, określenie jesiennych barw liści. Poznanie nazw takich drzew jak: klon, dąb, kasztanowiec, jarzębina, sosna, świerk.

 4. Poznanie wybranych leśnych zwierząt oraz sposobu ich przygotowania do zimy

 5. Słuchanie wierszy, opowiadań i piosenek związanych z aktualnie przerabianym materiałem np. " O jabłuszku i owocowym ludku" E. Sz. Zarębiny. 

 6. Doskonalenie umiejętności przeliczania, segregowania i dodawania wykorzystując do tego celu materiały przyrodnicze.

 7. Wykonanie ćwiczeń graficznych.

 8. Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby podczas różnych zabaw, zajęć i czynności. 

 9. Udział w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych, śpiewanie piosenek dziecięcych 

 

Wrzesień 2018 r.

 

Bloki tematyczne: I. "Przedszkole- drugi dom". 

                                   II. "Bezpieczna droga do przedszkola". 

 

1. Zapoznanie dzieci nowo przybyłych z poszczególnymi pomieszczeniami a uczęszczających kolejny rok- ze zmianami jakie zaszły w placówce podczas wakacji

2. Zachęcanie dzieci do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat spędzonych wakacji, prezentacja ulubionych pamiątek.

3. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w przedszkolu- ustalenie KONTRAKTU GRUPY

4. Przypomnienie o konieczności używania słów "proszę", "przepraszam", "dziękuje", "dzień dobry" i "do widzenia"

5. Zapoznanie z zasadami prawidłowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zapoznanie z numerami alarmowymi.

6. Omówienie zagrożeń płynących z niebezpiecznych zabaw, zwrócenie uwagi na unikanie kontaktów z osobami nieznajomymi.

7. Słuchanie opowiadań, wierszy i piosenek związanych z aktualnie przerabianym materiałem; udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych. Wyrażanie emocji poprzez ekspresję plastyczną. 

 

 

 

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
  os. XXX lecia 30
  44-286 Wodzisław Śl.
 • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl