Nawigacja

Króliczki

Czego uczymy się w przedszkolu

 

Zamierzenia programowe w miesiącu wrześniu:

BLOKI TEMATYCZNE:

Poznajemy się

Ja i mój świat

Rozmowy na temat wakacyjnych przeżyć, dzielenie się wrażeniami i doświadczeniami.

Kąciki edukacyjne – poznawanie organizacji kącików zainteresowań w sali, ich wyposażenia i przeznaczenia.

Letnie zabawy na świeżym powietrzu – zapoznanie się z terenem przedszkola i jego wyposażeniem, przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się podczas pobytu na dworze oraz korzystania z drabinek, które znajdują się w przedszkolnym ogrodzie.

Nauka piosenki pt. Bursztynek, osłuchanie się z linią melodyczną oraz słowami.

Spacer po budynku przedszkola – zapoznanie się z rozmieszczeniem innych sal, kuchni, gabinetem dyrektora. Zapoznanie się z pracownikami przedszkola: nauczycielkami innych grup, dyrektorem, kucharkami, salowymi.

Sformułowanie zasad zachowania obowiązujących w grupie – rozumienie symboli wyznaczających kodeks zachowania.

Rysowanie pastelami na temat Ja i moje przedszkole – dbanie o porządek w miejscu pracy, samodzielne wykonanie pracy.

Ćwiczenia gimnastyczne – akceptowanie własnego ciała, doskonalenie umiejętności koncentrowania się i skupienia uwagi.

Moje uczucia – rozpoznawanie swoich uczuć i dostrzeganie ich u innych, odróżnianie dobra od zła.

Kształcenie mowy – podjęcie próby oceny zachowania innych.

zapamiętywanie kształtu koła – porównywanie kształtu przedmiotów, ćwiczenie umiejętności wycinania po obwodzie koła.

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim
    os. XXX lecia 30
    44-286 Wodzisław Śl.
  • 324563015

Kontakt

E-mail przedszkola: pp19@wodzislaw-slaski.pl