• 1% podatku

     • Dzięki Wam, naszym darczyńcom z 1% za rok 2019 udało zebrać się 1634, 30 zł. Dziękujemy!

      Za tę kwotę zostaną zakupione półki do holiku w naszym przedszkolu oraz tablice korkowe na prace plastyczne dzieci.

      Dzięki Waszemu wsparciu możemy udoskonalać ofertę edukacyjną naszego przedszkola.

      Zachęcamy do przekazania 1% również w tym roku.

     • Ferie w przedszkolu - W kuchni śląskiej

     • W drugim tygodniu realizowano projekt edukacyjny pt: "Śląsk łod kuchnie". Projekt ten był połączeniem warsztatów kulinarnych i treści dydaktyczno - edukacyjnych. Nadrzędnym jego celem było rozwijanie zainteresowań środowiskiem lokalnym wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Aby umilić dzieciom czas i bardziej wprowadzić w kulturę i tradycje śląskie każdego dnia dzieci z niewielką pomocą nauczycieli przygotowywały różne dania śląskie. W ciągu całego tygodnia realizacji projektu dzieci piekły żymły czyli bułki, przygotowywały śląski szałot czyli sałatkę ziemniaczaną, samodzielnie formowały kluski śląskie, piekły kołocz z syrym i jabłkami oraz robiły wodzionka, która ku zaskoczeniu i radości nauczycieli bardzo smakowała większości dzieci.

                  Oprócz warsztatów kulinarnych dzieci poznały podstawowe tradycje Śląska oraz wygląd stroju śląskiego, wzbogacały swoją wiedzę w nowe słowa mówione w gwarze, co szczególnie było widoczne podczas zajęć pt: "W co jo sie mom oblyc?" kiedy to dzieci poznawały nazwy poszczególnych części garderoby mówione w gwarze śląskiej. Przedszkolaki wykonywały także pracę plastyczną "Karolinka" oraz osłuchiwały się z piosenkami śpiewanymi gwarą.

     • "Poznajemy bliżej...teatr"- I tydzień ferii

     • Pierwszy tydzień ferii mija na realizacji projektu edukacyjnego z wykorzystaniem edukacji kreatywnej nt. „Poznajemy bliżej ... teatr.” Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne, grę aktorską stymulują „młodego aktora” do większego wysiłku, odwagi, stają się motywacją do nowych wyzwań. Podczas realizacji zajęć TRP dzieci doskonaliły metody heurystyczne, takie jak: gwiazda skojarzeń, łańcuch skojarzeń, scamper czy „fabuła z kubka”. Kształtowały umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, kontroli czasu oraz prezentowania i dokonywania wyborów. Tworzyły lalki teatralne, scenariusz spektaklu. A przy tym wszyscy dobrze się bawili. Dzieci poznały różne rodzaje lalek teatralnych, teatr cieni oraz teatr kamishibai.