• Poradnik Pozytywnego Internauty

     • „Poradnik pozytywnego internauty" opracowany został przez wodzisławski Urząd Miasta z myślą o przeciwdziałaniu mowie nienawiści oraz promowaniu dobrego zachowania w Internecie. Hejt jest realnym problemem społecznym, który każdego dnia dotyka więcej osób, głównie w sieci, a jego autorami są anonimowi internauci. Z badań wynika, że z mową nienawiści spotkało się niemal trzy piąte ankietowanych osób (57 proc.), przy czym niemal wszyscy z tej grupy (54 proc.) więcej niż raz. Dane są zatrważające, co wyraźnie wskazuje na masowość tego zjawiska.

      W poradniku znalazło się 10 zasad, które mają pomóc w uczynieniu przestrzeni wirtualnej lepszym miejscem dla wszystkich. Z praktycznych porad skorzystają zarówno ofiary hejtu, jak i nadawcy mowy nienawiści. Zamieszczone są w nim również telefony mające ułatwić znalezienie wsparcia w przypadku zetknięcia się z hejtem i strony internetowe, na których anonimowo można zgłaszać cybreprzemoc. Poradnik może być wykorzystywany w celach edukacyjnych.

    • PODZIĘKOWANIA
     • PODZIĘKOWANIA

     • Człowiek jest dobry nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi…”

      Jan Paweł II

      Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra. Za pomoc i życzliwość DZIĘKUJEMY !

      Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, dzieciom oraz osobom zaangażowanym w naszą akcję. Bez Waszej przychylnej postawy zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe.

      Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji „Herbatka dla babci i dziadka”.

      Jesteśmy wzruszeni, iż udało się uzbierać sporą ilość herbat różnego smaku i rodzaju. Herbatki zostały przekazane do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lyskach. Seniorzy otrzymali herbatki za co z całego serca dziękują.