• List od Ministra Zdrowia- odnośnie bilansów

     • W liście można przeczytać:

      "Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,
      pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia.
      U dzieci w wieku szkolnym wykonują je pielęgniarki albo higienistki szkolne (testy przesiewowe) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (bilanse zdrowia).
      Systematyczne wykonywanie testów przesiewowych oraz badań bilansowych u dzieci pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju, zaburzeń i chorób oraz na szybkie rozpoczęcie leczenia i przeciwdziałanie postępowi choroby. W wielu przypadkach chroni też przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi odczuwanymi w późniejszych latach. Wizyta profilaktyczna to także dobry moment na rozmowę z lekarzem o wszystkim, co niepokoi Państwa w rozwoju i zachowaniu dziecka, zadawanie pytań dotyczących zdrowego stylu życia oraz wyjaśnienie wątpliwości co do informacji docierających z różnych, nie zawsze wiarygodnych źródeł.
      W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, badania są wykonywane w następujących rocznikach *1:
       roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne *2,
       klasa III szkoły podstawowej,
       klasa VII szkoły podstawowej,
       klasa I szkoły ponadpodstawowej,
       ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 19 roku życia.

      *1 Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń profilaktycznych w tym testów przesiewowych i badań bilansowych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540).
      *2 W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej..."

      Całość listu można pobrać poniżej.

     • Plan Daltoński w naszym przedszkolu!

     • Nasze przedszkole zostało objęte opieką merytoryczną polskiego Stowarzyszenia Dalton. Oznacza to, że spełniamy wymogi, aby realizować oficjalnie edukację daltońską w naszej placówce!

      Plan Daltoński - to zerwanie z tradycyjnym modelem nauczania na rzecz uczenia się.

      W edukacji przedszkolnej zakłada się, że każde dziecko rozwija się indywidualnie, a więc tempo pracy musi być dostosowane do jego rzeczywistych możliwości.

      Do najważniejszych umiejętności, jakie ma zdobyć dziecko na tym poziomie edukacji należy: nauka odpowiedzialności, samodzielności i współpracy z innymi.

      Plan Daltoński to świadomość pełnego uczestnictwa dziecka w procesie uczenia się oparta na empatii, dialogu i współpracy, skierowana na jednostkę oraz na wspólnotę, w której ta jednostka funkcjonuje.