• Teatr Bajkowe Skarbki Śląska

     • 27 września gościliśmy Teatr Bajkowe Skarbki Śląska. Przedstawili niezwykle ciekawą opowieść o dwóch siostrach. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem śledziły losy dwóch sióstr i bardzo szybko zorientowały się, jakie zachowania są właściwe i warte pochwały, a jakie dalekie od ideału. Mądra i pouczającą opowieść. Zapraszamy ponownie! 

     • Sznupek i goście!

     • 21.09.22r w naszym przedszkolu pojawili się niecodzienni goście-policjanci: aspirant Sebastian Marciniak, młodszy aspirant Leszek Dudała, sierżant sztabowy Andrzej Ulążka oraz Sznupek, przyjaciel dzieci. Celem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad bezpieczeństwa w różnych codziennych sytuacjach. Policjanci wraz ze Sznupkiem w formie praktycznej przypomnieli zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym pieszych i zmotoryzowanych. Na zakończenie wizyty przedszkolaki zapoznały się z wyposażeniem radiowozu. W podziękowaniu dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane upominki.

     • „PRZEDSZKOLAK TO JA”

     • Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi powiększyło się o grono nowych przedszkolaków

      Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzony był 20 września również w naszym przedszkolu. Do grona Przedszkolaków zostały przyjęte nowe dzieci. W dzień Przedszkolaka jest zawsze dużo fantastycznej zabawy, radości uśmiechu i przyjemności.

      Pasowane na przedszkolaka dzieci otrzymały dyplomy, starsze dzieci medale dzielnego przedszkolaka. Po oficjalnej akademii odbyła się dyskoteka, gdzie wszystkie grupy bawiły się świetnie. 

                                                Fajnie jest być przedszkolakiem!

       

     • Dziękujemy za wspólny rok szkolny!

     • Od 1 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. ustalono przerwę wakacyjną w naszym przedszkolu.

      W tym okresie prosimy kontaktować się z pracowninkami placówki w godzinach od 6.30 do 14.30.

      Tel.: 32 456 30 15

      E-mail: pp19@wodzislaw-slaski.pl

     • Zakończenie przedszkola

     • Dzieci kończące przedszkole 15 czerwca uczestniczyły w szaleństwach Zielonego wieczoru. W ten jeden wieczór w roku szkolnym przedszkole wypełnia taniec, zabawa i śmiech. Dzieci podążają śladem przedszkolnego skrzata i mają szansę zdobyć skarb. To czas dobrej zabawy.

      22 czerwca to dzień, kiedy przyszło im oficjalnie pożegnać przedszkolne mury. Uroczysta akademia, podniosły polonez, podziękowania i moc emocji…

      Te dni na długo pozostaną w pamięci szesnaściorga naszych absolwentów. Na długo, a może i na całe życie…

      Powodzenia! Idźcie w świat! Wiemy, że jesteście gotowi!

     • Gra terenowa

     • Już w niedzielę, 12 czerwca, w ramach tegorocznych 51. Dni Miasta Wodzisławia Śląskiego, na Starym Mieście odbędą się Rodzinne Spotkania z Historią. Gra terenowa dla rodzin rozpocznie się o godz. 11:30 na Rynku, a tuż po niej, także na Starówce, dyrektor wodzisławskiego Muzeum Sławomir Kulpa przedstawi uczestnikom prezentację pt. „Wodzisław Śląski w obliczu ognia” (po godz. 14:00). Wręczenie nagród tuż po tym punkcie.

      Tegoroczne 51. Dni Wodzisławia Śląskiego odbędą się w dniach 10-12 czerwca br. Podczas tego wyjątkowego święta uczestnicy będą mogli skorzystać z wielu atrakcji. Swoje talenty zaprezentują wodzisławskie formacje, dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z różnorodnych warsztatów, a rodziny wziąć udział w koncertach oraz oryginalnej grze terenowej.

      Rodzinne Spotkania z Historią

      Rodzinne Spotkania z Historią odbędą się w ramach 51. Dni Wodzisławia Śląskiego w związku z przypadającą na ten rok 200. rocznicą wielkiego pożaru miasta, który miał miejsce w 1822 roku.

      Wspomniana gra terenowa rozpocznie się 12 czerwca br. o godz. 11:30 (moment wybuchu pożaru) na wodzisławskim Rynku i obejmie teren Starego Miasta. Zabawa kierowana jest do całych rodzin. Po grze Sławomir Kulpa, dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śląskim wygłosi wykład pt. "Wodzisław Śląski w obliczu ognia", a następnie zwycięzcy gry zostaną nagrodzeni.

      SZCZEGÓŁY I ZAPISY ONLINE

     • Festiwal Kultury Przedszkolnej

     • 25 maja, nasze przedszkole w Festiwalu Kultury Przedszkolnej reprezentowały dzieci z grupy "Tygryski" z przedstawieniem/ inscenizacją muzyczno-ruchową pt. "Nie bądź leń i świat zmień".

      Niezmiernie miło nam poinformować, że dzieci zajęły 1 miejsce w kategorii dzieci młodszych! GRATULUJEMY! Byliście świetni!

     • Program "Czyste Powietrze Wokół Nas"

     • Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. takie działania jak koordynowanie programów edukacji antytytoniowej dla przedszkoli. Jednym z takich programów jest program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze Wokół Nas”.

      Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.

       

      Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

      Program ma za zadanie:

      1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
      2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
      3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
      4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
      5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.
     • "Godej po naszymu" III edycja - wyniki


     • Czas ogłosić wyniki tegorocznej edycji konkursu gwary śląskiej “Godej po naszymu” organizowanego przez nasze przedszkole. To już 3 edycja! Dziękujemy za tak liczne uczestnictwo, ilość zgłoszeń przeszła nasze najśmielsze oczekiwania! Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci.

      Momy nadzieja, że spotkomy sie zaś rok. Pyrsk!

     • List od Ministra Zdrowia- odnośnie bilansów

     • W liście można przeczytać:

      "Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,
      pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia.
      U dzieci w wieku szkolnym wykonują je pielęgniarki albo higienistki szkolne (testy przesiewowe) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (bilanse zdrowia).
      Systematyczne wykonywanie testów przesiewowych oraz badań bilansowych u dzieci pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju, zaburzeń i chorób oraz na szybkie rozpoczęcie leczenia i przeciwdziałanie postępowi choroby. W wielu przypadkach chroni też przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi odczuwanymi w późniejszych latach. Wizyta profilaktyczna to także dobry moment na rozmowę z lekarzem o wszystkim, co niepokoi Państwa w rozwoju i zachowaniu dziecka, zadawanie pytań dotyczących zdrowego stylu życia oraz wyjaśnienie wątpliwości co do informacji docierających z różnych, nie zawsze wiarygodnych źródeł.
      W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, badania są wykonywane w następujących rocznikach *1:
       roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne *2,
       klasa III szkoły podstawowej,
       klasa VII szkoły podstawowej,
       klasa I szkoły ponadpodstawowej,
       ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 19 roku życia.

      *1 Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń profilaktycznych w tym testów przesiewowych i badań bilansowych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540).
      *2 W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej..."

      Całość listu można pobrać poniżej.

     • Plan Daltoński w naszym przedszkolu!

     • Nasze przedszkole zostało objęte opieką merytoryczną polskiego Stowarzyszenia Dalton. Oznacza to, że spełniamy wymogi, aby realizować oficjalnie edukację daltońską w naszej placówce!

      Plan Daltoński - to zerwanie z tradycyjnym modelem nauczania na rzecz uczenia się.

      W edukacji przedszkolnej zakłada się, że każde dziecko rozwija się indywidualnie, a więc tempo pracy musi być dostosowane do jego rzeczywistych możliwości.

      Do najważniejszych umiejętności, jakie ma zdobyć dziecko na tym poziomie edukacji należy: nauka odpowiedzialności, samodzielności i współpracy z innymi.

      Plan Daltoński to świadomość pełnego uczestnictwa dziecka w procesie uczenia się oparta na empatii, dialogu i współpracy, skierowana na jednostkę oraz na wspólnotę, w której ta jednostka funkcjonuje.